แจ้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 15:35:48 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1118 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงเช้า - DTTB in The Wold

ข้อความ :

DTTB in The Wold

ผู้สอน : Hideo Tsuji
ตำแหน่ง : Executive Producer (Engineer) NHK-CTI
เวลา 10:00 - 12:00 น.

เนื้อหา
- Features of Digital Broadcasting System
          - Analogue TV Network
          - Digital TV Network

- DTTB Standard in the World
- Outline of ISDB-T Transmission System
- Principle Of Segment Construction and Hierarchical Transmission
- Channel Coding
- OFDM Modulation
- DVB-T
- ATSCจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น