แจ้ง : 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 17:25:03 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 3259 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงเช้า - ทฤษฎีด้านเทคโนโลยีดิจิตอล

ข้อความ :


ทฤษฎีด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ( Theory of Digital Technology )
Modulation and Transmission

ผู้สอน : Shinichi Suzuki
ตำแหน่ง : Research Engineer, Science & Technical Research Labs.

เวลาที่อบรม 10:00 - 12:00 น.

เนื้อหา
- Modulation and Demodulation
- Analogue Modulation Technicques
          -AM
          -PM
          -FM

- Digital Modulation Technicques
          -ASK
          -BPSK
          -QPSK
          -FSK
          -MSK
          -PSK
          -APSK
          -DPSK
          -8PSK
          -QAM

- OFDM
กำลังสรุป...
วันที่แจ้งข่าว  18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:36:48 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ถ่ายรูปร่วมกับอาจารย์ผู้สอน...

ทายสิ... ใครเหมือนคนญี่ปุ่นที่สุดในทีมของเรา...
วันที่แจ้งข่าว  18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 20:45:26 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
Modulation เป็นกระบวนการเปลี่ยนช่วงความถี่ให้เหมาะสมกับการส่งสัญญาณ
Demodulation เป็นกระบวนการตรงกันข้ามคือการเปลี่ยนช่วงความถี่ให้กลับคืนมาเหมือนเดิม

ทำไมต้องทำการ Modulation
- เพื่อให้ง่ายสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณออกไปได้
- สามารถส่งสัญญาณได้หลายความถี่
- ง่ายในการรับสัญญาณ
- ออกแบบสายอากาศให้สั้นลง

Analogue Modulation คือการผสมคลื่นสัญญาณข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuouse Data) ที่มีขนาดของสัญญาณไม่คงที่

Analogue Modulation มี 3 ประเภท ดังนี้
- AM ( Amplitude Modulation ) คือการผสมคลื่นแล้วทำให้คลื่นพาหะมีการเปลี่ยนแปลงความสูง ตามสัญญาณข้อมูล
- PM ( Phase Modulation ) คือการผสมคลื่นแล้วทำให้คลื่นพาหะมีการเปลี่ยนแปลงทางเฟส ตามสัญญาณข้อมูล
- FM ( Frequency Modulation ) คือการผสมคลื่นแล้วทำให้คลื่นพาหะมีการเปลี่ยนแปลงทางความถี่ ตามสัญญาณข้อมูล

การทำ Digital Modulation
- ลด Amplitude ลง ทำให้ลดภาระของกำลังส่ง
- ความทนทานต่อสัญญาณรบกวนมากขึ้น
- ส่งสัญญาณข้อมูลได้มากขึ้น ในช่องความถี่เดียว
วันที่แจ้งข่าว  19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 05:24:00 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น