แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 19:00:04 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1353 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงบ่าย - พื้นฐานและหลักการเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอ

ข้อความ :


พื้นฐานและหลักการเข้ารหัสสัญญาณวิดีโอ ( Basics and Principles of Video Coding )

ผู้สอน : Yukihiro Nishida
ตำแหน่ง : Senior Research Engineer, Science & Technical Research Labs.

เวลาที่อบรม 13:30 - 16:30 น.

เนื้อหา
- Digital Broadcasting
- Coding and Compression
- MPEG Video Coding Standardsจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น