แจ้ง : 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:48:08 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 1339 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงเช้า - ระบบเสียงดิจิตอล

ข้อความ :


ระบบเสียงดิจิตอล ( Digital Sound Broadcasting )

ผู้สอน : Tomyasu Komori
ตำแหน่ง : Principal Research Engineer, Science & Technical Research Labs.
ผู้ศึกษาและวิจัยเรื่องการได้ยินเสียงของคนชรา

เวลาที่อบรม 10:00 - 12:00 น.

เนื้อหา
- Digital Broadcasting & Coding Methods
- Sound Factors
- Auditory Character of Pitch and Loudness
- PCM Parameters
- Masking Effect
- Concept of Low Bit Rate Coding of Audio Signal ( AAC )
- MPEG-2 Audio Coding
- MPEG Surround ( ISO/IEC 23003-1 )

เอกสารและเนื้อหา จะสรุปรวบรวมหลังจากสำเร็จการฝึก
ระบบเสียงและระดับการได้ยินเสียงของมนุษย์ที่แตกต่างกัน มีผลทำให้การส่งสัญญาณเสียงดิจิตอล ต้องมีการเข้ารหัสที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้สัญญาณเสียงที่สมบูรณ์ที่สุดโดยอาศัยกรรมวิธีการเข้ารหัสและการถอดรหัสที่มีประสิทธิภาพ และมีวิวัฒนาการของระบบเสียงดิจิตอลที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
วันที่แจ้งข่าว  17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:49:54 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น