แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:53:14 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 6123 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงบ่าย - ภาพรวมของระบบดิจิตอล

ข้อความ :


ภาพรวมของระบบดิจิตอล ( Outline of Digital Broadcasting Technology )

เวลา : 13.30-16.30 น.

ผู้สอน : Hajime Kenmochi
ตำแหน่ง : Chief Director,NHK-CTI

เนื้อหา
Transition of Broadcasting Service in Japan
Propagation of digital Broadcast in Japan
ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting)
Frequency Array
Outline of Transmission System
Wave Composition of NTSC
Digitalization of Broadcasting Serviced
Outline of Digital Transmission
Quantities of Image Data in Digital Broadcast
MPEG2
MPEG2(Breakage cased by flash light)
MPEG2(The picture which is hard to process)
AVC/H.264 Video Coding
Efficient Coding
Efficient Coding Flow
Prediction coding for moving picture compression
Redundancy
Motion Vector
Block Matching Method (Motion Vector Detection)
Outline of Transmission Line Coding
Channel Coding (Digital Terrestrial Broadcast)
Purpose of Multiplexing
Multiplexing (MPEG-2 Systems)
Structure of TSP
Error Correction Coding
Outline of Digital Broadcast System
Modulation System
BPSK Modulator
BPSK Modulator (Modulation Signal and Modulated Wave)
PSK Modulator
Bandwidth Comparison(BPSK & QPSK)
BS Digital Modulation
QAM Modulator(16QAM & 64QAM)
Modulation system for terrestrial digital broadcasting
Digital Terrestrial Broadcasting System
Frequency Spectrum
Orthogonal Carrier
OFDM waveform and transmission parameter
Digital Terrestrial TV Broadcast and it Service
Masking Effect
Services of Digital Broadcast
Multipath , Delayed Wave
Guard Interval
Data Carousel Transmission
Transmission Channel of EPG
Limited Reception
B-CAS
Right Management adnd Orotection (RPM)
One Segment Transmission Broadcasting
Linkage of Broadcasting and communication
Digital Terrestrial TV Broadcast in the World
วันที่แจ้งข่าว  17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:23:10 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
วันที่แจ้งข่าว  17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:24:15 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
วันที่แจ้งข่าว  17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:52:20 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
     ยามเข้าสู่ช่วงบ่ายของการเรียนรู้วันแรก (16 ก.พ.52 เวลา 13.30 – 16.30 น.) ณ NHK Communication Training Institute ภายใต้การใช้ชื่อย่อ NHK-CTI แห่งนี้ สอนโดยอาจารย์ Mr.Hajime Kenmochi ตำแหน่ง Chief Director ของที่นี่ ท่านได้กล่าวบรรยายอธิบายโครงร่างหลักสูตรของการฝึกอบรม เพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาภาคทฤษฏีและปฏิบัติของวันต่อไป เริ่มต้นด้วยการเล่าถึงประวัติเทคโนโลยีแพร่กระจายคลื่นของประเทศญี่ปุ่น ที่มีการส่งแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ขาวดำและสัญญาณโทรทัศน์สี ครั้งแรกในปี 1953 และ 1960 ตามลำดับ และต่อมาในปี 2003 ญี่ปุ่นได้ทำการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินภายใต้มาตรฐาน ISDB-T และ ณ ปัจจุบันนี้ กำลังดำเนินการติดตั้งสถานีส่งเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีกำหนดการโดยรัฐบาลสำหรับการหยุดแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศนระบบอนาล็อก ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2011 หรืออีกประมาณสองปีกว่าๆ

     ระบบ ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) ดังกล่าวประกอบด้วย ระบบ ISDB-S สำหรับการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบ ISDB-C สำหรับการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล และระบบ ISDB-T สำหรับการแพร่ภาพสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
วันที่แจ้งข่าว  23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 05:29:49 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
     ระบบสื่อสารดิจิตอล (Digital Transmission) สำหรับงาน Broadcasting นั้น มีองค์ประกอบโดยรวมของระบบ คือ

     Source Coding หมายถึง การเข้ารหัสข้อมูลภาพ (Video Coding) และเสียง (Audio Coding) ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการบีบอัดข้อมูล (Compression) คือ MPEG-2 MPEG-4 ที่จำเป็นต้องเข้าใจหลักการ Prediction Coding DCT Conversion Motion Vector เป็นต้น

     Error Correction Coding หรือ Channel Coding หมายถึง การเข้ารหัสข้อมูลเพื่อแก้ไขรหัสข้อมูลที่ผิดบนช่องสัญญาณ หรือที่รู้จักโดยทั่วไปว่า FEC (Forward Error Correction) โดยจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้ารหัสแบบ Block Code ที่ใช้งาน คือ Hamming Coding BCH Coding RS Coding ซึ่งการเข้ารหัสเหล่านี้มีการใช้งานในระบบ Broadcasting อาจารย์ผู้สอนได้ทดลองประสิทธิภาพของการใช้งาน FEC ด้วยการทดลองส่งระบบภาพดิจิตอล ISDB-T ที่ไม่มีการใส่ FEC ในระบบซึ่งเป็นผลให้สัญญาณภาพที่รับได้เกิดความผิดพลาดบนช่องสัญญาณ จะเกิดลักษณะภาพเป็นโมเสส และเมื่อทำการใส่ FEC ในระบบ ลักษณะภาพโมเสสก็จะหายไป

     Digital Modulation หมายถึง รูปแบบการ Modulation ของข้อมูลกับสัญญาณ Carrier ที่เป็นผลให้สัญญาณ Carrier มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ เช่น FSK PSK QPSK QAM เป็นต้น อาจารย์ผู้สอนได้แสดงการตรวจวัดรูปแบบ Modulation QPSK และ QAM ทดลองกรณีเกิดสัญญาณรบกวน และกรณีไม่เกิดสัญญาณรบกวนในระบบ สังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ Constellation
วันที่แจ้งข่าว  23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 05:32:02 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
     เนื่องด้วยหลักสูตรฝึกอบรมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ออกแบบระบบแพร่ภาพโทรทัศน์ภาคพื้นดินมาตรฐาน ISDB-T ผู้เข้าฝึกอบรมต้องเรียนรู้รูปแบบการให้บริการของ Digital Broadcasting ที่มีการให้บริการแบบหลายรูปแบบ ระบบเครื่องส่งโทรทัศน์ ISDB-T รูปแบบการส่ง TV on Mobile โดยใช้ One Segment Transmission Broadcasting และรูปแบบการ Multiplex OFDM ซึ่งเสมือนเป็นผู้นำเทคโนโลยีระบบสื่อสารไร้สายในปัจจุบัน
วันที่แจ้งข่าว  23 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 05:34:33 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น