แจ้ง : 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 21:51:38 [ ถูกเปิดอ่านแล้ว 3315 ครั้ง ]
ชื่อผู้แจ้ง : admin      admin
เรื่อง : ช่วงเช้า - ความเป็นมาและอนาคตของระบบดิจิตอล

ข้อความ :


ความเป็นมาและอนาคตของระบบดิจิตอล ( Acceleration of Digitization )

ผู้สอน : Yamada Kenichi
เวลา : 10:00 - 12:00 น.

เนื้อหาที่เข้ารับการฝึกอบรม

- ทิศทางของการส่งสัญญาณ
- ความเป็นมาของระบบ DTT ในประเทศต่างๆ
- ความเป็นมาของระบบ HDTV ในประเทศต่างๆ
- ความเป็นมาของระบบ IPTV ในประเทศต่างๆ
- ความเป็นมาของระบบ Mobile TV ในประเทศต่างๆ
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ระบบต่างๆAccleration of Digitization
Recent Development about DTT, HDTV, IPTV, MobileTV
โดย อ.Kenichi Yamada
NHK Broadcasting Culture Reserch Institute
เนื้อหาที่อาจารย์นำเสนอ เริ่มต้นที่สถานการณ์ของระบบดิจิตอลทั่วโลก ซึ่งแบ่งได้ 4 ประเภทได้แก่
1.DTT:Digital Terreastrial Television เป็นการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
2.HDTV เป็นเรื่องราวของความละเอียดของจอและการรับสัญญาณภาพ
3.IPTV เรื่องของการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน Internet Protocol
4.Mobile TV การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

อาจารย์เป็นผู้ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิตอลทางเอเชีย ได้แก่ จีน ไต้หวัน เกาหลี ฮ่องกง ข้อมูลส่วนใหญ่ที่จะแนะนำจึงอยู่ในแถบเอเชีย

เส้นทางในการส่งสัญญาณ
1.Terrestrial
2.Sattellite
3.Cable
4.Internet
ในปัจจุบันระบบ Internet พัฒนามากขึ้นสามารถส่ง TV ได้และ IPTV ก็เป็นรายการผ่าน Internet ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวันซึ่ง Internet

นั้นเป็นระบบดิจิตอลอยู่แล้วผิดกับ 3 อย่างแรกที่เดิมเป็น Analog เมื่อนำมาเปลี่ยนเป็น Digital ก็จะมีรายละเอียดมากขึ้นและสามารถส่ง DATA

ได้มากขึ้นด้วย
DTT คือระบบดิจิตอล TV แบ่งได้ 4 ประเภท คือ
1.DVB-T เป็นของยุโรปมีผู้ใช้งานมากที่สุด
2.ATSC เป็นของอเมริกา ใช้ที่เกาหลีส่วนใหญ่ใช้กับรถยนต์หรือการเคลื่อนที่ และได้กำหนอมาตรฐานของตัวเองเป็น DMB
3.ISDBT ญี่ปุ่นใช้งานในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุด และมี Brazil ใช้มาตรฐานนี้ด้วย
4.มาตรฐานจีน เป็นการนำเอาระบบ DVB-T กับ ATSC มารวมกันและประกาศเป็นมาตรฐานของตัวเองเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่ามาช้ากว่าระบบ

อื่นแต่ถึงแม่ว่าจะมาช้ากว่าระบบอื่นก็มีผู้ใช้มากถึง 13 ล้านคน ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะกับจีนมาก

สถานการณ์ DTT ในยุโรป
ประเทศอังกฤษ:เริ่มใช้เมื่อปี 1998 โดยมีไปพร้อมๆกันกับ Analog ได้แก่ BBC ITV CH4 CH5 และช่องใหม่ๆ รวม 48 ช่องทีวี และ 30 สถานี

วิทยุ ในช่วงแรกที่ทดลองระบบดิจิตอลส่วนใหญ่จะเก็บเงินผู้คนจึงไม่นิยมดูหรือใช้บริการมากนัก ในเวลาต่อมามีการให้บริการฟรีจึงมีผู้นิยมมากขึ้น

เมื่อเดือนมิถุนายน 2008 มีการสำรวจพบว่ามีผู้ใช้บริการ Digital TV มากถึง 87.6 % ซึ่งประเทศอังกฤษมีเป้าหมายว่าในปี 2012 จะให้เป็นระบบ

ดิจิตอลทั้งหมดและติดตั้งเครื่องรับให้กับผู้ที่ยังไม่มีด้วย

เอาเป็นว่าเรามาซ้อมภาษาอังกฤษกันนิดหน่อย

Germany: launched a free-to-air platform region-by-region, starting in Berlin in November 2002. The analogue broadcasts

are planned to cease soon after digital transmissions are started. Berlin became completely digital on 4 August 2003.
เยอรมันเป็นประเทศแรกในโลกที่ปิดระบบ Analog ไปเรียบร้อยก่อนประเทศอื่นโดยในฤดูใบไม้ร่วงช่วงเดือน พฤศจิกายน 2008 สาเหตุที่ปิดได้

เร็วกว่าที่อื่นเนื่องจากประชากรของเยอรมันดูเคเบิ้ลและรับสัญญาณผ่านดาวเทียมกันมากอยู่แล้ว

ฝรั่งเศส:เริ่มเมื่อมีนาคม 2005 เริ่มต้นไม่เสียเงินต่อมาได้เกิดช่องเสียเงินขึ้น ณ ปัจจุบันมีช่องที่ไม่ต้องเสียเงิน 21 ช่อง และต้องจ่ายค่าใช้บริการ

11 ช่อง มีบ้านที่รับระบบ ดิจิตอลแล้ว 17 % ปลายเดือนพฤศจิกายน 2011 จะปิดระบบ Analog

ในช่วงนี้อาจารย์ยามาดะ ได้เล่าว่าญี่ปุ่นยากที่จะเปลี่ยนในเวลาอันรวดเร็วแม้ว่าเทคโนโลยีจะพร้อมเพราะในญี่ปุ่นยังมีคนดูช่องเก่าๆอยู่เป็นจำนวน

มาก คนญี่ปุ่นมีความคิดว่าทุกคนมีสิทธิดูทีวีและมีความคิดว่าก็ในเมื่อมีทีวีดูอยู่แล้วจะต้องไปเสียเงินเพื่อดูดิจิตอลทำไม ที่สำคัญที่ญี่ปุ่นไม่มีระบบ

ช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนดูระบบดิจิตอล รัฐบาลญี่ปุ่นคิดว่าอยากให้ประชาชนซื้อเอง(ซื้อเครื่องรับที่มีระบบดิจิตอล)ซึ่งประชาชนมองว่าผู้ที่ได้

ประโยชน์คือบริษัทโซนี่ และ พานาโซนิค ไม่ใช่ประชาชนญี่ปุ่น และที่สำคัญประชาชนญี่ปุ่นถึงครึ่งประเทศยังยากจนซึ่งรัฐบาลจะได้กำหนดนโยบาย

ในการช่วยเหลือต่อไป แม้ขณะนี้บ้านอาจารย์ยามาดะก็ยังคงใช้ระบบเดิมอยู่เพราะจนถึงวัน Analog switch off ก็จะยังคงใช้ได้ ไม่ใช่ไม่มีเงินแต่

ต้องรอให้ ดิจิตอลลดราคาลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะลดลงอีกหลายเท่า และอาจารย์ได้เสนอความเห็นส่วนตัวว่าดิจิตอลไม่ได้มีผลประโยชน์ต่อผู้

ประกอบการทีวีการลงทุนต้องลงทุนสูง เอกชนก็ไม่อยากเปลี่ยนเพราะจำนวนช่องมีมากขึ้น รายได้จากโฆษณาจะน้อยลงการลงทุนในการเปลี่ยน

ระบบสูง ทีวีเอกชนจึงอยากให้รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ ในญี่ปุ่นปัจจุบันมีทีวี 5 ช่อง เป็นช่องรวมมิตรคือดูได้ทุกรายการในแต่ละช่อง ถ้าหากมีช่อง

เพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนเป็นดิจิตอลช่องแต่ละช่องก็จะกลายเป็นแต่ละรายการไป

America:เริ่มเมื่อเดือนพฤศจิกายน 1998 ในตอนแรกคิดว่าจะปิด Analog ในปี 2006 แต่ต้องเลื่อนไปเพราะจัดหาเครื่องรับไม่ทันและตั้งใจไว้ว่า

จะปิดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2009 แต่ก็ต้องเลื่อนไปอีกเป็นเดือนมิถุนายน 2009 เนื่องจาก Obama เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานขอเวลาตั้งตัว 4

เดือน (เป็นสำนวนอาจารย์) ในอเมริกาเคเบิ้ลกับดาวเทียมมีเป็นจำนวนมาก รัฐบาลอเมริกาจะสนับสนุนและช่วยเหลือบ้านที่มีรายได้น้อยในการ

เปลี่ยนเครื่องรับโดยรัฐบาลจะออกเป็นคูปองให้ใบละ 40 ดอลลาร์จำนวน 2 ใบ เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการรับซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้ Obama บอกว่าขอเวลา

ตั้งตัวเพราะเวลาน้อย จึงจำเป็นต้องเลื่อนดังที่กล่าวมาแล้ว

Canada:Start DTT in 2003 End of Analog in 2011

Mexico:Start DTT in 2006 End of Analog in 2021 ถือว่าเป็นประเทศที่ใช้เวลายาวนานที่สุดแต่ก็เป็นผลดีในเรื่องของการลงทุนแต่มีข้อเสีย

คือค่าใช้จ่ายจะเป็นทั้ง 2 อย่าง คือทั้ง Digital และ Analog ซึ่งถ้ามีเงินก็ควรจะรีบเปลี่ยนระบบทันทีเพราะเสียเพียงครั้งเดียว

Brazil:Start DTT in 2007 End of Analog in 2016 ใช้ระบบเดียวกับญี่ปุ่นคือ ISDBT บราซิลเป็นประเทศใหญ่เหตุที่ใช้เทคโนโลยีแบบญี่ปุ่น

เพราะส่วนหนึ่งญี่ปุ่นสนับสนุนแต่สาเหตุหลักน่าจะมาจากเรื่องของทางด้านเทคนิคมากกว่า ดูจากระบบมือถือจะเห็นว่าที่ผ่านมาเป็นระบบ GSM แต่

มีระบบโทรศัพท์ของญี่ปุ่นที่ดีมากๆระบบหนึ่งที่คิดและทำขึ้นมาใช้ ในเบื้องต้นคิดว่าจะทำเพื่อใช้ในญี่ปุ่นเท่านั้นไม่ได้หวังว่าจะให้คนทั้งโลกได้ใช้จึง

ไม่ได้นำเสนอออกมาเป็นระบบมาตรฐานของโลก ทำให้ GSM ของยุโรปแพร่หลายไปทั่วโลก

DTT in Asia
เกาหลีใต้:เป็นประเทศที่เร็วที่สุดในแถบเอเชียที่พร้อมจะเป็นดิจิตอลช่วงแรกเกาหลีใช้ระบบ ATSC เพราะอเมริกาช่วยเหลืออยู่แต่ ATSC มีข้อ

จำกัดในเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่จึงมีบางพื้นที่จะใช้ DVB-T ซึ่งจากการขัดแย้งกันดังกล่าวเกาหลีจึงได้คิดระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้กับการเคลื่อนที่

โดยเฉพาะเรียกว่า DMB ส่วนการใช้งานทั่วไปก็ใช้ ATSC เกาหลีเลื่อนการปิด Analog เหมือนกันกับอเมริกา

ไต้หวัน:ไม่นิยมใช้ ATSC เพราะเห็นว่าไม่ดีพอ ในไต้หวันรับเคเบิ้ลทีวีรวมผิดกฎหมายด้วย 15 % ช่องทีวีธรรมดารวมตัวกันเลือกระบบ DVB-T

แต่ละสถานีมี 3 ช่อง รวมทั้งหมดจะมี 15 ช่อง ปัจจุบันทั้ง 5 ช่องเป็นช่องรวมมิตร ส่วนเคเบิ้ลทีวีก็แบ่งประเภท ช่องฟรีทีวีเลยตกลงกันว่าจะแบ่ง

ประเภทช่องออกอากาศโดย 10 ช่องที่เพิ่มขึ้นมาจะแบ่งประเภท ส่วนช่องฟรีทีวียังคงให้มีโฆษณาเหมือนเดิม ซึ่งก็มีอีก 1 ช่องที่ไม่มีโฆษณา จาก

การทดลองใช้ระบบดิจิตอล 4 ปี โดยเริ่มในปี 2004 ปรากฏว่าไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเลยเนื่องจากมีเคเบิ้ลทีวีให้ดูถึง 100 ช่อง ที่รับผ่าน

มาทางจานรับสัญญาณดาวเทียมแล้วลากเคเบิ้ลไปยังผู้ใช้บริการ

เดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างยาวทั้งหนาวทั้งเวลาน้อย จะทะยอยมาเล่าสู่กันฟังอย่างไม่ขาดตอน


วันที่แจ้งข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 16:22:10 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]เรามาว่ากันต่อครับ
คราวที่แล้วเราคุยกันจบลงตรงทิศทางของระบบดิจิตอลในประเทศต่างๆซึ่งก็คงเกี่ยวโยงมาถึงเรื่องที่จะว่ากันต่อไปแต่ก่อนอื่นขอเล่าถึงว่าอาจารย์ได้

ตั้งข้อสังเกตว่า การที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไนที่มันยิ่งใหญ่ กระทันหันจะต้องมีเหตุการณ์สำคัญสนับสนุนและเหตุการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆจะต้องเป็น

หน้าเป็นตาของประเทศอย่างแรง ดูประเทศจีนเป็นตัวอย่างถ้าไม่มีโอลิมปิคเราก็จะไม่เห็น HDTV ในจีนแต่ถึงแม้ว่าจีนจะมี HD แต่ก็ไม่มีผู้ชม

เพราะไม่มีชุดรับสัญญาณ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอันใหญ่ยิ่งของ CCTV ที่จะต้องหาวิธีต่อไป ไหนๆก็ว่าถึงเรื่องโอลิมปิคแล้วมองไปทางเอเชียใต้ บ้างที่

อินเดียในปี 2010 จะมีการจัดแข่งขันกีฬาระดับโลกซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ ณ เวลานั้นอินเดียจึงจะถือโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในคราวเดียวกันเช่น

เดียวกับจีน

คราวนี้มาว่าถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งสัญญาณดิจิตอลบ้างนั่นคือ เรื่องของ HDTV เชื่อหรือไม่ว่าเจ้าแรกที่พัฒนาระบบ HDTV คือ NHK แต่ก็

พ่ายแพ้ต่อกระแสของดิจิตอล เพราะ NHK ศึกษาโดยใช้ระบบ Analog โดยมีเป้าหมายแรกคือให้ผู้คนดูทีวีได้คมชัดและเพิ่มช่องมากขึ้น แต่ทาง

ยุโรปกลับไม่สนใจในเรื่องของความคมชัดแต่ไปเน้นในเรื่องของการเพิ่มช่องสัญญาณมากกว่า

มาสรุปกันที่ประเทศแถบภาคพื้นยุโรปกับอเมริกากันก่อน
ฝรั่งเศส:
2006 TPS(Sattellite) start HDTV (MPEG4)
June 2008 M6 HD(ADSL) Start HDTV
October 2008 HDTV was start in DTT with 5 CH

อังกฤษ:
2006 Sky Digital Start HDTV และปัจจุบันเพิ่มขึ้นมาแล้วถึง 26 ช่อง
2008 HDTV licenses were given to CH4 ,S4C, ITV for DTT

อิตาลี
2006 Sky Italy started HDTV และเพิ่มเป็น 5ช่อง ในเวลาต่อมา

อเมริกา
Digitalization was propelled by HDTV
March 2004 PBS Started (PBS HD)
Sattellite Direct TV..มากกว่า 130 ช่อง
Echo Star มากกว่า 100 ช่อง

HDTV ในเอเชีย
เกาหลีใต้:รัฐบาลเกาหลีมีมาตรการบังคับว่าในแต่ละสัปดาห์จะต้องมีรายการที่เป็น HD โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 50% เมื่อปีที่แล้วในปีนี้ ตั้งไว้ที่ 70%

และในปีถัดไป 100%

สิงคโปร์: SCV(Cable:Fiber Optic) ให้บริการ 5 ช่อง

ออสเตรเลีย:2003 มีโปรแกรมที่เป็น HDTV มากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

จีน:ได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วเพิ่มเติมให้อีกนิด
CCTV started HDTV in paid cable CH -->only several thousand customers after 2 years
Jan,2008 CCTV newly started HDTV in free DTT CH

ฮ่องกง:TVB,ATV เริ่ม HDTV แบบฟรี DTT Channelเมื่อเดือนธันวาคม 2007 ระยะเวลาใกล้เคียงกับจีน

ญี่ปุ่น:ที่ NHK ใช้ HDTV

IPTV
IPTV ไม่ใช่อินเตอร์เน็ททีวีเพราะ IPTV จัดขึ้นโดยบริษัทสื่อสารต้องจ่ายเงินแล้วดูผ่านทีวีเหมือนดูทีวีทั่วไปแต่การส่งภาพและเสียงรวมทั้งบริการ

อื่นๆผ่านระบบ Internet Protocol ส่วน Internet TV ใช้ Streaming ในการสื่อสารข้อมูลและดูผ่านคอมพิวเตอร์ที่ต่อกับอินเตอร์เน็ท

IPTV in Europe และ อเมริกา
Italy: Cable did not come into wide use -->IPTV spread rapidly
FASTWEB customer 250,000 (Jan,2008)
Telecom Italy customer 180,000 (Jan,2008)

France:
มีนาคม 2008 Orange TV -->ฟรีมากกว่า 60 ช่อง และอีก 7 ช่อง จ่ายเป็นแพ็คเกจ มีผู้ชมรวม 1,282,000

เยอรมัน:
ตุลาคม 2006 Deutsche Telekom มีทีวี 60 ช่อง + Video On Demand มีสมาชิก 150,000
พฤษภาคม 2006 Hansenet
ธันวาคม 2007 Arcor

อเมริกา
กันยายน 2005 Verizon(FiosTV) คิดค่าบริการ 42.99 dollars ต่อเดือนมีช่องบริการมากกว่า 200 ช่อง+Video On Demand
ธันวาคม 2007 มีสมาชิก 940,000
มิถุนายน 2006 AT&T (U-Verse)ให้บริการในเดือนธันวาคม 2007 สำรวจสมาชิก230,000

IPTV in Asia
ฮ่องกง:
กันยายน 2003 PCCW ประสบความสำเร็จมากในตลาด IPTV และคงเป็น IPTV เจ้าแรกที่ประสบความสำเร็จจาก IPTV ทั่วโลก

จีน
ในประเทศจีนค่อนข้างสับสนกับคำว่า IPTV เพราะมีองค์กรที่ควบคุมบอกว่า IPTV เป็นการบริการไม่ใช่การสื่อสารแต่จริงๆแล้ว IPTV เป็นการสื่อสาร

ไต้หวัน
ปี 2004 Chunghwa Telecom เริ่มเปิดให้บริการแต่ก็มีความคิดว่า IPTV อยู่ในตลาดยากจึงเห็นว่าใช้ HDTV ดีกว่า และ MSO หรือ Multi

System Operator บังคับว่าห้ามขาย IPTV

เบรคกันอีกรอบครับแล้วมาว่ากันต่อเรื่องMobile TV
วันที่แจ้งข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 18:43:58 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ขออภัยอย่างแรงมีเรื่องราวมากมายให้ทำเลยเพิ่งได้โอกาสอัพเดท เรามาดูสไลด์ กันน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศกันได้ส่วนสไลด์เต็มๆทำเป็น pdf ไฟล์ไว้แล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งปันและทุกเนื้อหาที่เรียนได้ทำสไลด์ไว้ให้หมดแล้วครับ ไม่ต้องรอคอยแต่ขอให้ติดตามด้วยใจระทึก(สำนวนมติชน)
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:53:40 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:54:06 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:54:33 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:55:10 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:55:28 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:56:12 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:56:32 ผู้แจ้งข่าว admin : [10]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:56:55 ผู้แจ้งข่าว admin : [11]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 22:57:41 ผู้แจ้งข่าว admin : [12]เนื้อหาเท่าที่เรียนก็จบลงเพียงเท่านี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นคว้าได้จาก
http://en.wikipedia.org/wiki/__________ ที่เว้นว่างไว้ให้ก็เติมลงไปว่าอยากค้นอะไรเช่น ISDB-T DVB DTTB ขอรับรองว่าอะไรดีๆมากมายจะตามมาทันตาเห็นดูเนื้อหาอื่นต่อไปนะครับ ราตรีสวัสดิ์
วันที่แจ้งข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 23:06:41 ผู้แจ้งข่าว admin : [13]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น