จองเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop ยี่ห้อ Dell (มือสอง)--------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ

                    จองเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop ยี่ห้อ Dell (มือสอง)  

** เงื่อนไขการจองเครื่องฯ ดังนี้ 

1.ให้สิทธิ์เจ้าของเครื่องฯที่ใช้งานอยู่ จองและชำระเงินเต็มจำนวน 

ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2561 (1เครื่อง)

2.ให้สิทธิ์ทุกท่าน จองและชำระเงินเต็มจำนวน 

ภายในวันที่ 30 พ.ย.2561 (1เครื่อง)

3.ให้สิทธิ์ทุกท่านและบุคคลภายนอก จองและชำระเงินเต็มจำนวน 
ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 (ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง) 


** ส่งมอบเครื่องฯ วันที่ 7 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป


  - รับจองฯ ผ่าน  www.9pat.net  เท่านั้น

  - Download และกรอกเอกสารการจองฯ 

  - พร้อมชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ข้างต้น..

                       

ขั้นตอนการจองเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

ลำดับ

วิธีการ

รายละเอียด

หมายเหตุ


1


 ลงชื่อจองฯ 


สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ) 

และสำนักงานสาขา(ต่างจังหวัด)  

จองฯ ผ่านเว็ปไซต์ www.9pat.net  เท่านั้น


ตามวันและเวลาที่กำหนด


2


 ตรวจสอบผลการพิจารณาจองฯตรวจสอบได้ที่ ร้านค้าสหกรณ์ ๙ พัฒนา  หรือ ผ่านเว็ปไซต์  www.9pat.net


ตามวันและเวลาที่กำหนด


3


การรับ – ส่ง 

เอกสารจองฯ 

และชำระเงิน1. เอกสารการจองฯและชำระเงินมัดจำ               Download ผ่านเว็ปไซต์             www.9pat.net 

2. การส่งเอกสารการจองฯ 

    และชำระเงิน

   2.1 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

          ในใบจองฯ (Download)

   2.2 สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ)  

        ส่งเอกสารการจอง พร้อมชำระค่า         

       ที่ร้านค้าสหกรณ์ ๙ พัฒนา  เท่านั้น

   2.3 สำนักงานสาขา(ต่างจังหวัด)  

        ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร  

         และส่งเอกสารการจองฯ

       พร้อมหลักฐานการชำระเงิน

     ทาง Email :  9pat@mcot.net   

     โดย Scan  เอกสารการจองฯ 

     และเอกสารการชำระเงินผ่านธนาคาร 


ชื่อบัญชี : โครงการเพื่อสหกรณ์ ๙ พัฒนา

หมายเลขบัญชี 015 – 0 – 19500 – 1

ธนาคาร   กรุงไทย  

สาขา  อโศก   

ประเภท  ออมทรัพย์


ตามวันและเวลาที่กำหนด


4


วิธีรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์


1. ตรวจสอบรายชื่อ และวิธีการรับเครื่อง

   ผ่านเว็ปไซต์  www.9pat.net


 


  ตามวันและเวลาที่กำหนด

เมื่อ 2017-10-13 | 10:43:35

ข่าวอื่นๆ
  • Update รายชื่อจองคอมพิวเตอร์ Desktop ยี่้ห้อ Dell ช่วงเช้าวันที่ 12 มกราคม 62 2018-10-30