Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 5 มิถุนายน 2552 เวลา 01:10:39      ถูกเปิดอ่านแล้ว 12674 ครั้ง  12674 ครั้ง
เรื่อง : ความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน )

      อ.ส.ม.ท. ดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนได้ 27 ปี คณะรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาล ซึ่งมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติให้แปลงสภาพ อ.ส.ม.ท.  เป็นบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามพระราช บัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2547 ภายหลังการแปลงสภาพ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ยังคงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยกระทรวงการคลัง ถือหุ้น 70% มีการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และบุคลิกสถานีไปสู่การเป็นโทรทัศน์แห่งความทันสมัย หรือโมเดิร์นไนน์ทีวี (Modernine TV) ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปี 2545  ดำเนินการแพร่ภาพออกอากาศ  24  ชั่วโมงสถานที่ตั้ง  บมจ. อสมท ส่วนกลาง
63/1 ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง  แขวงห้วยขวาง  กรุงเทพฯ

วันที่แจ้งข่าว  5 มิถุนายน 2552 เวลา 01:29:16 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]เครือข่ายสถานีโทรทัศน์
บมจ. อสมท มีสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมหานคร และสถานีเครือข่ายภูมิภาค จำนวน 37 สถานี บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ได้ประมาณ ร้อยละ 87 มีประชากรในเขตบริการ ประมาณร้อยละ 88.5
วันที่แจ้งข่าว  5 มิถุนายน 2552 เวลา 07:27:21 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]วันที่แจ้งข่าว  5 มิถุนายน 2552 เวลา 07:31:16 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]เครือข่ายสถานีวิทยุ อสมท
      ด้านวิทยุ บมจ.อสมท มีเครือข่ายสถานีวิทยุ  จำนวน  62  สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งในส่วนกลางประกอบด้วยสถานีวิทยุที่กระจายเสียงในระบบ FM  จำนวน 7 สถานี และระบบ AM จำนวน 2  สถานี ที่มีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  ในส่วนภูมิภาคกระจายเสียงในระบบ FM  อีกจำนวน 53  สถานี
 
สถานีวิทยุฯ อสมท ในกรุงเทพฯ
FM 95 MHz      "ลูกทุ่งมหานคร"
FM 96.5 MHz   "คลื่นความคิด" ครบถ้วนทั้งเนื้อหา และสาระที่เข้มข้น
FM 97.5 MHz   "Seed 97.5 FM" เมล็ดพันธุ์ใหม่ของคนวัยมันส์
FM 99.0 MHz   "Active 99" คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
FM 100.5 MHz "สถานีข่าว" รู้ทัน รู้ลึก รู้จริง รู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
FM 105.5 MHz   อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BEC)
FM 107 MHz    "MET 107" for life and music สถานีวิทยุดนตรีสากล
AM 1143 kHz   "คลื่นเพลงเพื่อชีวิต"
AM 1494 kHz   "คลื่นความรู้คู่คุณธรรม"

วันที่แจ้งข่าว  5 มิถุนายน 2552 เวลา 07:43:47 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]สำนักข่าวไทย
     สำนักข่าวไทย เป็นสำนักข่าวแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2520 มีสถานะเสมือนเป็นสำนักข่าวแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิต รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และรายงานข่าว ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐกับประชาชน รวมทั้งบริการข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ผ่านสื่อของบมจ.ที่หลากหลาย ทั้งทางวิทยุ โมเดิร์นเรดิโอ โทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี และเครือข่ายสื่ออีเล็คโทรนิคส์ www.mcot.net อัพเดตข่าวตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้บริการแก่ประชาชน อีกทั้งยังได้พัฒนาสื่อใหม่ หรือนิวมีเดียในรูปแบบการให้บริการข่าว SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อ "MCOT Xpress"
 
โดยความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสาร กับพันธมิตรสื่อต่างประเทศที่สำคัญ
    1. สถานีโทรทัศน์ ได้แก่ CNN (U.S.A.), CCTV (China), NHK (Japan), DW (Germany), RAI (Italy), SARFT (China)
    2. สถานีวิทยุ ได้แก่ ABC (Australia), BBC (U.K.), VOA (U.S.A.), CNN Radio (U.S.A.)
    3. กลุ่มองค์กรความร่วมมือ 3 กลุ่ม ได้แก่
        - สำนักข่าวแห่งเอเชียแปซิฟิก (ONNA) ซึ่งมีสมาชิก 77 สำนักข่าว จาก 30 ประเทศ
        - เครือข่ายแลกเปลี่ยนข่าวโทรทัศน์ในเอเชียแปซิฟิก (Asia Vision)  ซึ่งมีสมาชิกเป็น สถานีโทรทัศน์ 18  สถานี จาก 17 ประเทศ
        - พันธมิตรของ EBU (European Broadcasting Union)

วันที่แจ้งข่าว  5 มิถุนายน 2552 เวลา 07:51:28 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]เครือข่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.mcot.net
      เว็บไซต์ www.mcot.net เป็นเว็บไซต์ข่าวยักษ์ใหญ่ ของ อสมท ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร สาระ และความบันเทิงแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว รอบด้าน และครบถ้วน มีการอัพเดตข่าวตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในรูปแบบของการอ่านข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ และชมคลิปวีดีโอรายการข่าว   นอกจากนี้ยังให้บริการชมรายการต่าง ๆ ของโมเดิร์นไนน์ ทีวีย้อนหลัง ฟังวิทยุโมเดิร์นเรดิโอทั้ง 62 สถานี แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์อ่านเรื่องราวที่น่าสนใจจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เหล่าผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย และทีมงาน อสมท เก็บมาเล่าใน MCOT Blog  และอัพเดตข่าวสารที่กำลังฮิต ติดอยู่ในกระแส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแฟชั่น ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  รายการสุขภาพ
วันที่แจ้งข่าว  5 มิถุนายน 2552 เวลา 07:53:53 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]โครงสร้างองค์กร

วันที่แจ้งข่าว  5 มิถุนายน 2552 เวลา 08:00:21 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น