รายชื่อสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล อสมท
 1 กรุงเทพมหานคร 44 สถานีเสริมA3#046 87 สถานีเสริมA3#007 130 ลานสัก
 2 เขาฉลาก 45 สุรินทร์ 88 สถานีเสริมA3#111 131 เพชรบูรณ์
 3 พัทยา 46 บุรีรัมย์ 89 สถานีเสริมA3#086 132 วิเชียรบุรี
 4 จอมบึง 47 นางรอง 90 สถานีเสริมA3#058 133 หล่มเก่า
 5 บ่อทอง 48 สถานีเสริมA3#105 91 สถานีเสริมA3#057 134 สถานีเสริมA3#018
 6 สมุทรสงคราม 49 ศรีสะเกษ 92 แม่ฮ่องสอน(ดอยกองมู) 135 สถานีเสริมA3#094
 7 สถานีเสริมA3#100 50 กันทรลักษ์ 93 แม่ฮ่องสอน(ห้วยนางปุ๊) 136 ชุมพร
 8 กาญจนบุรี 51 สถานีเสริมA3#106 94 แม่สะเรียง 137 หลังสวน
 9 ไทรโยค 52 อุบลราชธานี 95 ปาย 138 ท่าแซะ
 10 ทองผาภูมิ 53 อำนาจเจริญ 96 ลำปาง 139 สถานีเสริมA3#116
 11 สถานีเสริมA3#101 54 บุณฑริก 97 เถิน 140 ระนอง
 12 สถานีเสริมA3#064 55 น้ำยืน 98 วังเหนือ 141 สถานีเสริมA3#041
 13 สิงห์บุรี 56 ห้วยหินครก 99 สถานีเสริมA3#112 142 สุราษฎร์ธานี
 14 สุพรรณบุรี 57 สถานีเสริมA3#075 100 สถานีเสริมA3#113 143 เกาะสมุย
 15 วังคัน(ด่านช้าง2) 58 มุกดาหาร 101 เชียงราย 144 พนม(ทับคริสต์)
 16 มวกเหล็ก 59 ภูหินขัน(มุกดาหาร) 102 พะเยา(เมือง) 145 สถานีเสริมA3#036
 17 สระบุรี 60 สถานีเสริมA3#070 103 พะเยา(บ้านไร่นาเดียว) 146 สถานีเสริมA3#095
 18 ด่านช้าง 61 ร้อยเอ็ด 104 เชียงของ 147 สถานีเสริมA3#117
 19 สถานีเสริมA3#102 62 ยโสธร 105 เวียงป่าเป้า 148 ภูเก็ต
 20 สถานีเสริมA3#031 63 ขอนแก่น 106 แม่สรวย 149 ตะกั่วป่า
 21 ระยอง 64 ชุมแพ 107 สถานีเสริมA3#059 150 กระบี่
 22 โป่งน้ำร้อน 65 ภูสิงห์(กาฬสินธุ์) 108 สถานีเสริมA3#115 151 พังงา
 23 สถานีเสริมA3#025 66 พล 109 สถานีเสริมA3#009 152 ป่าตอง
 24 สถานีเสริมA3#069 67 แก้งคร้อ(ภูผาแดง) 110 สถานีเสริมA3#008 153 ถลาง
 25 สระแก้ว 68 สถานีเสริมA3#107 111 สถานีเสริมA3#114 154 ปลายพระยา
 26 ปราจีนบุรี 69 สถานีเสริมA3#108 112 สถานีเสริมA3#004 155 สถานีเสริมA3#092
 27 ตาพระยา 70 เลย 113 น่าน 156 นครศรีธรรมราช
 28 ตราด 71 หนองบัวลำภู 114 เชียงกลาง/ปัว 157 ทุ่งสง(เขาตาว)
 29 สถานีเสริมA3#103 72 สถานีเสริมA3#002 115 แพร่ 158 เขาดาดฟ้า
 30 ประจวบคีรีขันธ์ 73 สถานีเสริมA3#067 116 วังชิ้น 159 สถานีเสริม#118
 31 หัวหิน 74 อุดรธานี 117 อุตรดิตถ์ 160 ตรัง
 32 เพชรบุรี 75 น้ำโสม 118 สถานีเสริมA3#003 161 สงขลา
 33 ทับสะแก 76 บึงกาฬ 119 สุโขทัย 162 เทพา
 34 สถานีเสริมA3#019 77 สกลนคร 120 กำแพงเพชร 163 นาทวี
 35 สถานีเสริมA3#104 78 นครพนม 121 คลองลาน 164 สตูล
 36 นครราชสีมา 79 สถานีเสริมA3#110 122 นครไทย 165 สถานีเสริมA3#074
 37 ชุมพวง 80 เชียงใหม่ 123 สถานีเสริมA3#001 166 ยะลา
 38 เขายายเที่ยง 81 ไชยปราการ 124 ตาก 167 เบตง
 39 เขาสลัดได 82 เชียงดาว 125 แม่สอด 168 สุไหงปาดี
 40 ชัยภูมิ 83 พร้าว 126 พบพระ 169 นราธิวาส
 41 หนองบัวแดง1 84 ลี้ 127 สถานีเสริมA3#042 170 สถานีเสริมA3#119
 42 หนองบัวแดง2 85 ดอยเต่า 128 นครสวรรค์ 171 สถานีเสริมA3#120
 43 สถานีเสริมA3#055 86 เวียงแหง 129 พิจิตร  
 44 สถานีเสริมA3#046 87 สถานีเสริมA3#007 130 ลานสัก