ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 12 เมษายน 2553 เวลา 08:46:18      ถูกเปิดอ่านแล้ว 2542 ครั้ง  2542 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : แนะนำเทคโนโลยีของ GPON FTTH และแนวโน้มในด้านตลาด

                ความต้องการแบนด์วิดธ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งของการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง, Video on Demand,  IPTV และ VoIP  ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีการใช้อุปกรณ์ FTTH (Fiber to the home) ใน Broadband Access Network กันมากขึ้น   เมื่อเปรียบเทียบเทคโนโลยีบรอดแบนด์แบบต่าง ๆ แล้วเช่น DSL, VDSL, Cable/Modem  และ  PON  (Passive Optical Network) เทคโนโลยี PON จะมีข้อดีกว่า  เช่นอายุการใช้งานของไฟเบอร์ที่ยาวนาน  ต้นทุนในการดำเนินการที่ต่ำเพราะเป็นการลดอุปกรณ์ที่เป็น "active"  รวมถึงการได้ระยะทางระหว่างโหนดที่ไกลกว่า และที่สำคัญที่สุดคือมีแบนด์วิดธ์ที่สูงมาก           
 
                FTTH ที่ใช้ GE-PON มีแบนด์วิดธ์สูงกว่า DSL เป็นพันเท่า กล่าวคือ DSL แบบมาตรฐานทั่วไปมีความเร็วเป็นหนึ่งเมกะบิตต่อวินาที  ในขณะที่ FTTH PON ส่งข้อมูลได้สูงถึง 2.5 Gbps แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีทาง DSL ให้ดีขึ้นเช่น VDSL แต่ก็สามารถส่งข้อมูลได้แค่ 10-20 Mbps เท่านั้น
 
                การเปลี่ยนเทคโนโลยีไปเป็น FTTH เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ให้บริการเพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีความจุแทบจะไร้ขีดจำกัดของเครือข่ายหลักระยะไกลที่เชื่อมไปยังผู้ใช้บริการ  ในยุคก่อน "last mile" หรือ "first mile" ซึ่งเป็นระยะจาก Central Office ไปยังบ้านผู้ใช้จะมีปัญหาเรื่องคอขวดของเครือข่าย  แต่ปัจจุบันปัญหาคอขวดดังกล่าวได้หายไปด้วยการใช้เทคโนโลยี Gigabit ที่ต้นทุนต่ำและมีความสามารถในการแอกเซสสูง
 
                 การฝ่าอุปสรรคอันแรกที่เกี่ยวกับ Access Network ทำให้เกิดเทคโนโลยี DSL และเคเบิ้ลขึ้นมา  โดยมีอัตราข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าเมื่อเทียบกับ "dial-up" modem  ซึ่งได้ช่วยให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานดีขึ้นในระดับหนึ่ง  ต่อมาเมื่อเกิดเทคโนโลยี  FTTH  ซึ่งเป็นทางออกที่มีความเร็วเหนือกว่า DSL/cable modem เป็นพันเท่าเช่นกัน  โดยคาดการณ์กันว่าสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต  บริการความบันเทิงแบบวิดีโอ และสนุกกับบริการสื่อสารทางเสียงสำหรับผู้ใช้
 
อ่านข้อมูลได้ที่นี่
http://gotoknow.org/blog/sorn-mit/170027
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น