ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 11 เมษายน 2553 เวลา 21:14:40      ถูกเปิดอ่านแล้ว 1231 ครั้ง  1231 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : กทช.รับการออกใบอนุญาต 3G เป็นเรื่องเร่งด่วน

      พ.อ.นที ศุกลรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ในฐานะประธานกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT หรือ 3G and beyond กล่าวว่า คาดการณ์จะใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือน ทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการอนุญาตรวมทั้งผลประโยชน์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากบริการดังกล่าว โดยหากเป็นไปได้ จะพยายามดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้
 
      อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จะนำผลการศึกษาเดิมที่มีอยู่มาพิจารณา และคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใด ได้รับใบอนุญาตระบบ 3G ใหม่ บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์(GHz) แต่ได้รับอนุมัติให้พัฒนาระบบ 3G บนเครือข่ายเดิมที่ 850-900 เมกะเฮิร์ตซ์(MHz) โดยหลังจากเรื่องดังกล่าวชัดเจนในระยะเวลา 2 เดือนจะนำมาพิจารณาว่าจะต้องปรับแนวทางการอนุญาตที่ได้ศึกษาไว้ และประเด็นต่างๆ ที่ได้รับข้อคิดเห็นทั้งในแง่กฎหมายเศรษฐศาสตร์และการกำกับดูแลหรือไม่
 
วันที่ 2010-04-07 14:42:57 โดย กระแสหุ้น - Top Headline
ที่มา : http://www.stockwave.in.th/index.php/top-headline/9108-news-070410.html
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น