ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 8 ตุลาคม 2552 เวลา 14:49:46      ถูกเปิดอ่านแล้ว 5373 ครั้ง  5373 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : อสมท จัดสัมมนาระบบดิจิตอล ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานี


      เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 อสมท จัดสัมมนาด้านวิชาการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระบบการแพร่กระจายคลื่นดิจิตอล ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของ บมจ.อสมท จากอดีตและปัจจุบันที่จะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอลในอนาคต
 
      โดยในการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวิทยากรของ อสมท มาร่วมบรรยายให้ความรู้โดยเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี มีความชำนาญในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ และได้ผ่านการอบรมจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเผยแพร่ความรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในเรื่องการแพร่กระจายคลื่นสัญญาณวิทยุและโทรทศน์ ทั้งด้านภาพและเสียงในกิจการของ บมจ.อสมท ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอล
 
  สามารถโหลดเอกสารได้ดังต่อไปนี้
  1. TV in Analog & Digital DTTB App&File Based
  2. DTTB Formats
  6. Channel Coding & Modulation

วันที่แจ้งข่าว  12 ตุลาคม 2552 เวลา 14:24:28 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
วันที่แจ้งข่าว  12 ตุลาคม 2552 เวลา 14:25:31 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
วันที่แจ้งข่าว  12 ตุลาคม 2552 เวลา 14:26:14 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
วันที่แจ้งข่าว  12 ตุลาคม 2552 เวลา 14:26:49 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
วันที่แจ้งข่าว  12 ตุลาคม 2552 เวลา 14:27:17 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
วันที่แจ้งข่าว  12 ตุลาคม 2552 เวลา 14:28:00 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
วันที่แจ้งข่าว  12 ตุลาคม 2552 เวลา 14:28:26 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
วันที่แจ้งข่าว  12 ตุลาคม 2552 เวลา 14:28:58 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น    
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น