ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:33:51      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4443 ครั้ง  4443 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : งานครบรอบวันเกิด อสมท จัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยี DVB วันที่ 9 เมษายน 2552


      เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 งานครบรอบวันเกิด อสมท ได้จัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีระบบดิจิตอล โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร พร้อมเพื่อนพนักงาน อสมท เข้าเยี่ยมชมงานหน้าสำนักงาน โดยมีบริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานในระบบดิจิตอล DVB โดยมีบริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงและแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล โดยจัดแสดงการพัฒนาอุปกรณ์ที่ทำงานในระบบกระจายคลื่นดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ ให้ความรู้แก่พนักงานผู้เข้าชมครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ระบบภาคพื้นดิน DVB-T, แบบพกพา DVB-H, ผ่านดาวเทียม DVB-S, ผ่านสายเคเบิล DVB-C ครบทุกระบบของ DVB
อสมท จัดนิทรรศการความรู้ระบบดิจิตอลในอนาคต ประกอบด้วย
 
      การทดลองออกอากาศระบบดิจิตอลผ่านเครื่องรับโทรศัพน์มือถือและอุปกรณ์พกพา จัดแสดงอุปกรณ์ที่รับสัญญาณภาพดิจิตอลที่มีความคมชัดและให้คำแนะนำการรับชมสัญญาณภาพภายในเขตกรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาที่ อสมท ทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสำหรับมือถือ 
      และจัดแสดงโปรแกรม  ICS Telecom nG สำหรับการวางแผนโครงข่ายโทรคมนาคมหรือโครงการทางด้านการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล โดยโปรแกรมมีความสามารถในการคำนวนและวางแผนการแพร่กระจายคลื่นสัญญาณ รวมทั้งจำลองการใช้งานสัญญาณความถี่ในการออกอากาศ หรือใช้วางแผนภายในโครงการสื่อสารโทรคมนาคม ที่นำมาใช้งานในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของ บมจ.อสมท คลิกชมได้ที่ลิงค์ โปรแกรมเพื่อการวางแผนเครือข่ายการออกอากาศ

วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:20:19 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
ผู้เยี่ยมชมอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์แบบพกพาและรับภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ

วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:24:19 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
         บริษัทไทยคม จัดแสดงการรับสัญญาณดาวเทียมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม IP-Star เป็นการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม Thai Com และแสดงการทำงานของอุปกรณ์ Set Top Box ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อกให้สามารถต่อเข้าเครื่องรับโทรทัศน์แบบเดิม(อนาล็อก) เพื่อแสดงสัญญาณภาพระบบดิจิตอลที่มีความคมชัด สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน มีการรบกวนต่ำและให้คุณภาพสูง เป็นการแสดงรูปแบบการกระจายคลื่นในระบบดิจิตอล DVB-S
วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:24:49 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
      อุปกรณ์ที่เป็นตัวเครื่องส่งสัญญาณ สามารถต่อรับสัญญาณภาพจากกล้องวิดิโอ แล้วส่งสัญญาณภาพให้เครื่องส่งทำการแปลงสัญญาณเป็นระบบดิจิตอลและทำการออกอากาศ แบบDVB-T และ DVB-H แพร่คลื่นสัญญาณไปได้พร้อมๆกัน โดยรับชมได้ด้วยชุดอุปกรณ์ Set Top Box และมีการทดลองออกอากาศภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบ DVB-T และ DVB-H โดยใช้อุปกรณ์เครื่องส่งกระจายคลื่น แสดงให้พนักงานเยี่ยมชมในวันนั้น
วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:29:22 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
      บริษัท Trinergy Instrument Co.,LTD จัดแสดงอุปกรณ์ Stream box ทำหน้าที่แปลงคลื่นสัญญาณภาพและเสียงเป็นสัญญาณดิจิตอล DVB และส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิล โดยเป็นได้ทั้งอุปกรณ์ส่งและรับภายในตัวเดียวกัน และสามารถถอดรหัสสัญญาณดิจิตอลออกมาเป็นสัญญาณโทรทัศน์ได้ที่ปลายทาง และยังสามารถเชื่อมต่อผ่านคู่สาย ADSL ขององค์การโทรศัพท์ TOT โดยใช้เป็นเครือข่าย Network สำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ เป็นรูปแบบการกระจายคลื่นดิจิตอลในระบบ DVB-C ( Cable )
วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:32:33 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
      Streambox เป็นเทคโนโลยีทางด้าน Newsgeatherring และ Video Transport ทั้งแบบ Real-Time และแบบ Strore and Forward โดยใช้กระบวนการเข้ารหัส ถอดรหัสและส่งสัญญาณผ่านเครือข่าย IP หรือ Satellite ด้วยวิธีการเข้ารหัสและเทคโนโลยีในการบีบอัดสัญญาณแบบ ACT-L3 ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และให้คุณภาพของที่ดีที่บิตเรทต่ำๆ นอกจากนี้ยังมีระบบ Error Correction และเทคโนโลยี Bandwidth Shaping เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการและควบคุม Pack Loss ต่างไที่เกิดขึ้นในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมและเครือข่าย IP / TI / EI
 
คุณสมบัติของ ACT-L3 SD Video Transport
- ส่งสัญญาณได้ทั้งแบบ Point-To-Point และ Point-To-Multipoint
- รองรับทั้งระบบ PAL และ NTSC
- Video Profile ทั้งแบบ 4:2:2 และ 4:2:0
- Multiplex และ De-Multiplex  แบบ Bult-in
 
ลักษณะการใช้งาน
- การรายงานข่าวสด Broadband
- การส่งข้อมูลทั้งแบบ Real-Time และแบบ Video Feeds
- การประชุมผ่านทาง Video Conference
- ระบบรักษาความปลอดภัย
- การปฏิบัติการทางทหาร
- การศึกษาผ่านทางไกล

วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:42:58 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
      บริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงและแนะนำเครื่องมือวัดสัญญาณ ยี่ห้อ Agilent Technology ประเภท Handheld DMMs  ,Digital Scope และเครื่องมือทดสอบสัญญาณดิจิตอลระบบต่างๆ เป็นเครื่องมือแบบพกพา ที่สะดวกแก่การใช้ปฏิบัติภาคสนาม ใช้ได้ทุกสภาวะแวดล้อม และเหมาะกับการใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
วันที่แจ้งข่าว  26 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:45:16 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น    
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น