ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:10:55      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4535 ครั้ง  4535 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : บริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงและแนะนำเครื่องมือในระบบ DVB


         เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2552 บริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงและแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล โดยจัดแสดงการพัฒนาอุปกรณ์ที่ทำงานในระบบกระจายคลื่นดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ ให้ความรู้แก่พนักงานผู้เข้าชมครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ระบบภาคพื้นดิน DVB-T, แบบพกพา DVB-H, ผ่านดาวเทียม DVB-S, ผ่านสายเคเบิล DVB-C ครบทุกระบบของ DVB

     บริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงและแนะนำเครื่องมือวัดสัญญาณ ยี่ห้อ Agilent Technology ประเภท Handheld DMMs  และ Digital Scope เป็นเครื่องมือแบบพกพา ที่สะดวกแก่การใช้ปฏิบัติภาคสนามทุกสภาวะแวดล้อม และเหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคาร
วันที่แจ้งข่าว  14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:12:03 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
     บริษัทไทยคม จัดแสดงการรับสัญญาณดาวเทียมผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียม IP-Star เป็นการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม Thai Com และแสดงการทำงานของอุปกรณ์ Set Top Box ทำหน้าที่แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณอนาล็อกให้สามารถต่อเข้าเครื่องรับโทรทัศน์แบบเดิม(อนาล็อก) เพื่อแสดงสัญญาณภาพระบบดิจิตอลที่มีความคมชัด สามารถรับสัญญาณได้ชัดเจน มีการรบกวนต่ำและให้คุณภาพสูง เป็นการแสดงรูปแบบการกระจายคลื่นในระบบดิจิตอล DVB-S
วันที่แจ้งข่าว  14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:14:36 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
วันที่แจ้งข่าว  14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:14:58 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
     บริษัท Trinergy Instrument Co.,LTD จัดแสดงอุปกรณ์ Stream box ทำหน้าที่แปลงคลื่นสัญญาณภาพและเสียงเป็นสัญญาณดิจิตอล DVB และส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิล โดยเป็นได้ทั้งอุปกรณ์ส่งและรับภายในตัวเดียวกัน และสามารถถอดรหัสสัญญาณดิจิตอลออกมาเป็นสัญญาณโทรทัศน์ได้ที่ปลายทาง และยังสามารถเชื่อมต่อผ่านคู่สาย ADSL ขององค์การโทรศัพท์ TOT โดยใช้เป็นเครือข่าย Network สำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณ เป็นรูปแบบการกระจายคลื่นดิจิตอลในระบบ DVB-C ( Cable )
วันที่แจ้งข่าว  14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:18:14 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]
การส่งผ่านเครือข่าย Network โดยเชื่อมต่อผ่านสายสัญญาณ เป็นรูปแบบการกระจายคลื่นดิจิตอลในระบบ DVB-C ( Cable )
วันที่แจ้งข่าว  14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:19:23 ผู้แจ้งข่าว admin : [6]
และยังมีการทดลองออกอากาศภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แบบ DVB-T และ DVB-H โดยใช้อุปกรณ์เครื่องส่งกระจายคลื่น แสดงให้พนักงานเยี่ยมชมในวันนั้น

วันที่แจ้งข่าว  14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:23:41 ผู้แจ้งข่าว admin : [7]
      อุปกรณ์ที่เป็นตัวเครื่องส่งสัญญาณ สามารถต่อรับสัญญาณภาพจากกล้องวิดิโอ แล้วส่งสัญญาณภาพให้เครื่องส่งทำการแปลงสัญญาณเป็นระบบดิจิตอลและทำการออกอากาศ แบบDVB-T และ DVB-H แพร่คลื่นสัญญาณไปได้พร้อมๆกัน โดยรับชมได้ด้วยชุดอุปกรณ์ Set Top Box
วันที่แจ้งข่าว  14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:27:04 ผู้แจ้งข่าว admin : [8]
รับชมสัญญาณดิจิตอล DVB-T ได้ด้วยชุดอุปกรณ์ Set Top Box  และรับสัญญาณดิจิตอล DVB-H ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านชุดรับสัญญาณที่เป็น USB
วันที่แจ้งข่าว  14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:29:53 ผู้แจ้งข่าว admin : [9]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น    
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น