ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว ส่งวันที่ : 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:35:03      ถูกเปิดอ่านแล้ว 4024 ครั้ง  4024 ครั้ง   เพิ่มขนาดตัวอักษร เพิ่มขนาดตัวอักษร 
เรื่อง : บมจ.อสมท จัดสัมนาเชิงวิชาการระบบดิจิตอล ครั้งที่ 3


คณะผู้บริหารเยี่ยมชมงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.อสมท ห้องดิอิมทอเลี่ยม ชั้น 6
 
       บมจ.อสมท จัดสัมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบดิจิตอล เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 และจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้าน Digital Video Broadcasting ( DVB ) โดยหวังเป็นจุดเริ่มต้นของ อสมท ที่จะก้าวเข้าสู่ระบบการแพร่กระจายคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย

     จัดนิทัศการด้านเทคโนโลยีดิจิตอล เปิดแสดงคู่มือและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอล เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้เข้าชมและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ทั่วๆไป ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษ โดยเราพยายามที่จะสรุปหัวข้อที่สำคัญเขียนออกมาเป็นภาษาไทย เพื่อรวบรวมไว้บนเว็บไซต์แห่งนี้

วันที่แจ้งข่าว  12 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:17:31 ผู้แจ้งข่าว admin : [2]
วันที่แจ้งข่าว  12 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:18:11 ผู้แจ้งข่าว admin : [3]
ทดลองออกอากาศระบบดิจิตอลผ่านเครื่องรับโทรศัพน์มือถือและอุปกรณ์พกพา จัดแสดงอุปกรณ์ที่รับสัญญาณภาพดิจิตอลที่มีความคมชัดและให้คำแนะนำการรับชมสัญญาณภาพภายในเขตกรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาที่ อสมท ทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสำหรับมือถือ

วันที่แจ้งข่าว  12 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:25:25 ผู้แจ้งข่าว admin : [4]
      จัดแสดงโปรแกรม  ICS Telecom nG สำหรับการวางแผนโครงข่ายโทรคมนาคมหรือโครงการทางด้านการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล โดยโปรแกรมมีความสามารถในการคำนวนและวางแผนการแพร่กระจายคลื่นสัญญาณ รวมทั้งจำลองการใช้งานสัญญาณความถี่ในการออกอากาศ หรือใช้วางแผนภายในโครงการสื่อสารโทรคมนาคม ที่นำมาใช้งานในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของ บมจ.อสมท คลิกชมได้ที่ลิงค์ โปรแกรมเพื่อการวางแผนเครือข่ายการออกอากาศ
วันที่แจ้งข่าว  12 พฤษภาคม 2552 เวลา 13:00:07 ผู้แจ้งข่าว admin : [5]จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น    
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น