บมจ.อสมท จัดสัมนาเชิงวิชาการระบบดิจิตอล ครั้งที่ 3

อสมท ทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสำหรับมือถือ

รูปภาพมีเงา
อสมท จัดสัมมนาระบบดิจิตอล ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานี
      เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 อสมท จัดสัมมนาด้านวิชาการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระบบการแพร่กระจายคลื่นดิจิตอล ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของ บมจ.อสมท จากอดีตและปัจจุบันที่จะก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอล ในอนาคต  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
สำนักข่าวไทยเตรียมพร้อมมุ่งสู่ยุคดิจิตอล
      เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการทำงานของสำนักข่าวไทย ที่มีการกั้นห้องจัดแบ่งการทำงานของห้องบรรณาธิการ และห้องตัดต่อให้มีระเบียบและเป็นสัดส่วนยิ่งขึ้น เนื่องจากกองบรรณาธิการภาพ สำนักข่าวไทย ได้นำระบบการตัดต่อดิจิตอลการ์ด มาแทนระบบอนาล็อกใช้เทปอัดแบบเดิม รวมทั้งการนำคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาใช้งาน  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
อสมท เริ่มถ่ายทอดสัญญาณ High Definition TV วันที่ 9 เดือน 9 ปี 09
      วันที่ 9 เดือนกันยายน ค.ศ.2009 ( 09-09-09 ) อสมท เริ่มถ่ายทอดสัญญาณ High Definition Television เป็นครั้งแรก ผ่านดาวเทียมไทยคม 2 ช่อง MCOT3 และจะทดลองออกอากาศสัญญาณภาพคุณภาพสูง สำหรับรายการพิเศษ ทั้งนี้ยังมีแนวโน้มเพื่อรองรับการผลิตรายการที่ให้ความคมชัดสูง ทดลองออกอากาศเป็นแบบระบบดิจิตอลในอนาคต  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
งานครบรอบวันเกิด อสมท จัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยี DVB วันที่ 9 เมษายน 2552
      เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 งานครบรอบวันเกิด อสมท ได้จัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยีระบบดิจิตอล โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร พร้อมเพื่อนพนักงาน อสมท เข้าเยี่ยมชมงานหน้าสำนักงาน โดยมีบริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้งานในระบบดิจิตอล DVB  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
บริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงและแนะนำเครื่องมือในระบบ DVB
      บริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงและแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอล โดยจัดแสดงการพัฒนาอุปกรณ์ที่ทำงานในระบบกระจายคลื่นดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ ให้ความรู้แก่พนักงานผู้เข้าชมครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ระบบภาคพื้นดิน DVB-T, แบบพกพา DVB-H, ผ่านดาวเทียม DVB-S, ผ่านสายเคเบิล DVB-C ครบทุกระบบของ DVB  เปิดอ่าน
รูปภาพมีเงา
โปรแกรมเพื่อการวางแผนเครือข่ายการออกอากาศ
      โปรแกรมเพื่อการวางแผนเครือข่ายการออกอากาศ ICS Telecom nG เป็นโปรแกรมสำหรับการวางแผนโครงข่ายโทรคมนาคมหรือโครงการทางด้านการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทั้งระบบอนาล็อกและดิจิตอล โดยโปรแกรมมีความสามารถในการคำนวนและวางแผน รวมทั้งจำลองการใช้งานความถี่ในการออกอากาศหรือใช้ภายในโครงการสื่อสาร  เปิดอ่าน

     ข่าวสารด้านเทคโนโลยี DVB   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 25 หัวข้อ [ จากจำนวน 8 หัวข้อ ]   
Topic [ เนื้อที่รวม 0.616 MB ]   View
Poster
 อสมท จัดสัมมนาระบบดิจิตอล ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดอุบลราชธานี 
[ 5,372 ]  
admin 8 ตุลาคม 2552 เวลา 14:49:46 
 สำนักข่าวไทยเตรียมพร้อมมุ่งสู่ยุคดิจิตอล 
[ 19,995 ]  
admin 3 ตุลาคม 2552 เวลา 17:18:14 
 อสมท เริ่มถ่ายทอดสัญญาณ High Definition TV วันที่ 9 เดือน 9 ปี 09 
[ 5,772 ]  
admin 3 ตุลาคม 2552 เวลา 09:05:20 
 งานครบรอบวันเกิด อสมท จัดแสดงอุปกรณ์เทคโนโลยี DVB วันที่ 9 เมษายน 2552 
[ 4,442 ]  
admin 26 พฤษภาคม 2552 เวลา 10:33:51 
 บริษัทภายนอกร่วมจัดแสดงและแนะนำเครื่องมือในระบบ DVB 
[ 4,535 ]  
admin 14 พฤษภาคม 2552 เวลา 08:10:55 
 โปรแกรมเพื่อการวางแผนเครือข่ายการออกอากาศ 
[ 4,588 ]  
admin 12 พฤษภาคม 2552 เวลา 11:31:00 
 บมจ.อสมท จัดสัมนาเชิงวิชาการระบบดิจิตอล ครั้งที่ 3 
[ 4,024 ]  
admin 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:35:03 
 อสมท ทดลองออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสำหรับมือถือ 
[ 7,729 ]  
admin 9 พฤษภาคม 2552 เวลา 12:12:12 

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น