Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 28 เมษายน 2560 เวลา 12:08:40      ถูกเปิดอ่านแล้ว 363 ครั้ง  363 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ รายงานผลการปฏิบัติงาน ]      งานบำรุงรักษา      งานบำรุงรักษา      
ชื่อเรื่อง : เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล สหัสขันธุ์ เดือนเมษายน 2560

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
นายอนุชิต วงศ์กล้า
นายอดินันท์ จันทวงศ์

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น