Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 31 มีนาคม 2560 เวลา 12:42:09      ถูกเปิดอ่านแล้ว 448 ครั้ง  448 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ รายงานผลการปฏิบัติงาน ]      งานบำรุงรักษา      งานบำรุงรักษา      
ชื่อเรื่อง : เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล สหัสขันธุ์

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
นายชัยวุฒิ จินบุตร
นายอนุชิต วงศ์กล้า
นายอดินันท์ จันทวงศ์คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เครื่องส่งโทรทัศน์ มี Alarm แจ้งเตือน ระบบ AUTO จึงปลี่ยนไปใช้เครื่องส่ง B ออกอากาศแทนดาวน์โหลด   [ มีไฟล์แนบ book1490953756.xls ] [ ขนาดไฟล์ 95.23 KByte ]คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ระบบ AUTO ทำงานปกติ ให้เครื่องส่ง B ออกอากาศได้
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ตรวจสอบและบันทึก LOG
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ปรับให้เครื่องส่ง A ออกอากาศ ปกติ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น