Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 24 มีนาคม 2560 เวลา 22:15:47      ถูกเปิดอ่านแล้ว 393 ครั้ง  393 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ รายงานผลการปฏิบัติงาน ]      แผนงานทั่วไป      ตรวจสอบสัญญาณ      
ชื่อเรื่อง : ตรวจสอบความเข้มสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล ขอนแก่น

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
นายอดินันท์ จันทวงศ์

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น