Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 13 มีนาคม 2560 เวลา 16:32:54      ถูกเปิดอ่านแล้ว 406 ครั้ง  406 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ รายงานผลการปฏิบัติงาน ]      งานบำรุงรักษา      งานบำรุงรักษา      
ชื่อเรื่อง : เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล สหัสขันธุ์

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
นายชัยวุฒิ จินบุตร
นายอนุชิต วงศ์กล้า
นายอดินันท์ จันทวงศ์

ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการออกอากาศ เปิดดูที่นี่คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง A
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง A
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง A
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง A
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง A
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง B
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง B
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง B
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง B
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลการตรวจสอบสัญญาณ เครื่องส่ง B


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น