Modernine TV
ชื่อผู้แจ้ง : ชื้อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 19 มกราคม 2560 เวลา 15:48:00      ถูกเปิดอ่านแล้ว 525 ครั้ง  525 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ รายงานผลการปฏิบัติงาน ]      งานบำรุงรักษา      งานบำรุงรักษา      
ชื่อเรื่อง : เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล สหัสขันธุ์

คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
นายชัยวุฒิ จินบุตร
นายอนุชิต วงศ์กล้า
นายอดินันท์ จันทวงศ์

เดินทางไฟพร้อมเจ้าหน้าที่ TPBS แต่เจ้าหน้าที่ ททบ.5 ไม่ได้เดินทางมาด้วย เนื่องจากสถานี DTV สหัสขันธุ์ เป็นสถานีที่ ททบ.5 เป็นผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ และยังไม่ได้ตรวจรับอุปกรณ์อาคารสำนักงานใหม่ จึงยังไม่ได้รับกุญแจให้เปิดเข้าไปได้ หากมีการตรวจรับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ ททบ.5 จึงจะมอบดอกกุญแจให้เข้าอาคารได้คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น