ค้นหาจาก.... รายการ :   ประเภท :    หมวด : 

   และค้นหาพร้อมกับ วลี.....          แสดงข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการค้นหา
   รายงานผลการปฏิบัติงาน   หน้าที่ : 1 [ จากทั้งหมด 1 หน้า ] แสดงหน้าละ 30 หัวข้อ [ จากจำนวน 9 หัวข้อ ]   
วัน-เดือน-ปีประเภทเนื้อหา [ เนื้อที่รวม 4.887 MB ]   เปิดอ่าน
 31 พฤษภาคม 2560  งานบำรุงรักษารายงานผลการปฏิบัติงาน  เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล สหัสขันธุ์ เดือนพฤษภาคม 2560 
[ 492 ] 
 28 เมษายน 2560  งานบำรุงรักษารายงานผลการปฏิบัติงาน  เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล สหัสขันธุ์ เดือนเมษายน 2560 
[ 432 ] 
 31 มีนาคม 2560  งานบำรุงรักษารายงานผลการปฏิบัติงาน  เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล สหัสขันธุ์ 
[ 527 ] 
 24 มีนาคม 2560  ตรวจสอบสัญญาณรายงานผลการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบความเข้มสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอล ขอนแก่น 
[ 447 ] 
 23 มีนาคม 2560  สรุปแผนงานรายงานผลการปฏิบัติงาน  สรุปวางแผน PM อุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล PLISCH 
[ 513 ] 
 13 มีนาคม 2560  งานบำรุงรักษารายงานผลการปฏิบัติงาน  เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล สหัสขันธุ์ 
[ 482 ] 
 2 กุมภาพันธ์ 2560  งานบำรุงรักษารายงานผลการปฏิบัติงาน  เดินทางวัดสัญญาณดิจิตอลทีวี หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 
[ 507 ] 
 19 มกราคม 2560  งานบำรุงรักษารายงานผลการปฏิบัติงาน  เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล สหัสขันธุ์ 
[ 636 ] 
 18 มกราคม 2560  งานบำรุงรักษารายงานผลการปฏิบัติงาน  เดินทางบำรุงรักษาเครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอล จ.ขอนแก่น 
[ 679 ] 

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น