ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว      สถานีฯ       เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ :       ถูกเปิดอ่านแล้ว  ครั้ง   /  ครั้ง   แก้ไขบทความที่ท่านโพสต์   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ ]                  
ชื่อเรื่อง :


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น