ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 11 มิถุนายน 2562 เวลา 07:31:51      ถูกเปิดอ่านแล้ว 21 ครั้ง  21 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      จอภาพ      จอภาพ
ชื่อเรื่อง :

ซ่อมบอร์ด Supply จอคอมพ์ เปิดไม่ติด Review2handบทความรู้ดีๆ นำมาเก็บไว้สอนตัวเอง


ซ่อมบอร์ด Supply จอคอมพ์ เปิดไม่ติด Review2hand

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น