ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09:36:56      ถูกเปิดอ่านแล้ว 80 ครั้ง  80 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      โครงงาน      โครงงาน
ชื่อเรื่อง :

วิธีใช้ GNS3 ทำ Lab เน็ตเวิร์กด้วย Mikrotik RouterOS บนระบบจำลองบทความดีๆ เรานำมาเก็บไว้


ใช้ GNS3 ทำ Lab เน็ตเวิร์กด้วย Mikrotik RouterOS บนระบบจำลอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จริง ทำให้สามารถทดสอบระบบที่ต้องใช้ Mikrotik หลายตัวเช่น VPN, Load Balance ได้อย่างง่ายๆ แล้วยังสามารถเก็บสถานะการทดสอบเป็นระยะเพื่อต่อยอด หรือเพื่อทดสอบในหลายๆ รูปแบบ

โดยในตอนแรกจะพูดถึงการติดตั้ง GNS3 และ Mikrotik CHR ให้ทำงานด้วยระบบ Virtualization ที่ให้ประสิทธิภาพในการจำลองระบบ กับการเชื่อมต่อระหว่างเน็ตเวิร์กจริงกับเน็ตเวิร์กจำลองที่ดีกว่า

ตอนที่ 1 วิธีใช้ GNS3 ทำ Lab เน็ตเวิร์กด้วย Mikrotik RouterOS บนระบบจำลอง


ตอนที่ 2 การติดตั้ง GNS3 สำหรับ Mikrotik RouterOS
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น