ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:45:34      ถูกเปิดอ่านแล้ว 26 ครั้ง  26 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม
ชื่อเรื่อง :

วิธีการใช้งานและการตรวจสอบ MULTISWITCH 9S-MS28MULTISWITCH 9S-MS28 มีชื่อว่า LNB VOLTAGE SELECTED ทำหน้าที่เป็น มัลติสวิตซ์ 2×8 มี 2 input และ 8 Output เป็นอุปกรณ์เก่า เรามาวิเคราะห์วิธีการใช้งานและตรวจสอบอุปกรณ์ว่าใช้งานได้หรือไม่

จากบทความที่เดินทางไปตรวจสอบระบบดาวเทียมให้ รร.ชุมชน [คลิกเปิดอ่าน] เราก็ถอดอุปกรณ์ MULTISWITCH 2×8 มาตรวจสอบและเรียนรู้วิธีใช้งาน เรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มความรู้ให้ตัวเราเน๊าะ

มัลติสวิตซ์ มี input อยุ่ด้านบน 13V. และ 18V.
มี Output R×1 - R×8 สำหรับเชื่อมต่อสายสัญญาณไปเครื่องรับ
R = Receiver 1-8 สามารต่อเครื่องรับดาวเทียมได้ 8 เครื่อง
13V. เป็น ขั้ว V = Vertical Polarization = Ver. แนวตั้ง
18V. เป็น ขั้ว H = Horizontal Polarization = Hor. แนวนอน
Frequency Range = 950 - 2150 MHz. 

- ขั้ว 13V. เป็น Ver. 
- ขั้ว 18V. เป็น Hor.
- มี DC input 20V. แต่เราไม่ใช้งาน ไม่ต้องต่อไฟฟ้า
- มีสวิตซ์ OPS และ IPS ให้ปรับสวิตซ์ ไว้ที่ IPS
- สวิตซ์ IPS คือใช้ไฟจาก Receiver เครื่องรับดาวเทียม
- สวิตซ์ OPS คือใช้ไฟจาก DC input 20V.
- หลอด LED จะติดสว่าง(สีแดง) เมื่อมีไฟจาก Receiver หรือ DC input

MULTISWITCH MS28 ที่ลักษณะใกล้เคียงกัน หาซื้อได้ที่นี่
https://www.9sats.com/product/product.detail.php?&id=2129

MULTISWITCH 2×8 ก็มีข้อดีสำหรับใช้งานในโรงเรียน ที่ต้องการใช้จานดาวเทียมใบเดียว แล้วต่อสายสัญญาณไปห้องเรียนหลายๆห้อง จำนวน 8 ห้อง ทำให้การติดตั้งระบบดาวเทียม ใช้ต้นทุนต่ำ ลงทุนน้อยกว่า สะดวกกว่านะ

บทความนี้ เป็นการนำ MULTISWITCH เก่าๆ มาตรวจสอบว่าใช้งานได้หรือไม่? หากเป็นสินค้าใหม่ๆ ก็ย่อมใช้งานได้ดี ตรงตามคุณสมบัติแน่นอนเด้อๆ

นำ MULTISWITCH 2×8 มาทดลองใช้กับจาน KU ขนาด 60ซม. มี LNB ความถี่ 11300 เป็น LNB ขั้วเดียว(single) แต่เราจะใช้ทดสอบสัญญาณ V/H โดยสลับสายสัญญาณที่ขั้ว V/H (13V,18V) ของมัลติสวิตซ์ 2×8 เป็นการทดสอบขั้ว Ver - Hor ได้เรียนรู้และตรวจสอบอุปกรณ์ง่ายๆ
ทดสอบการรับสัญญาณดาวเทียมผ่านมัลติสวิตซ์ สามารถรับสัญญาณภาพได้ดี
ใช้ไฟจากสายสัญญาณเครื่องรับดาวเทียม ต่อเข้าช่อง Rx เมื่อเปิดเครื่องรับดาวเทียม จะมีไฟติดสว่างที่มัลติสวิตซ์ แสดงว่ามีไฟเข้ามัลติสวิตซ์แล้ว
ทดสอบเปิดดูช่องทีวี โดยใช้ขั้ว output R×8 ทดสอบทีละช่อง ผลที่ได้ สามารถเปิดดูทีวี ใช้งานได้ครบทุกช่อง R1 - R8
ตรวจสอบไฟที่จ่ายออกมาจากเครื่องรับดาวเทียม เมื่อปรับค่า Polarization (LNB Power) 
  - เมื่อปรับเป็น Ver. จะมีไฟจ่ายออกมา 15.1V.
  - เมื่อปรับเป็น Hor. จะมีไฟจ่ายออกมา 21.7V.

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า โดยใช้ไฟจากเครื่องรับดาวเทียม ส่งเข้ามิลติสวิตซ์ วัดไฟที่ผ่านออกจากขั้ว มัลติสวิตซ์ ( 13V และ 18V )
หากต่อสาย ขั้ว H(18V.) แต่เราเปิดเครื่องรับช่อง V ก็จะมีไฟเพียง 12V. ออกที่ช่อง H(18V.) ทำให้ LNB รับสัญญาณเป็น V (ใช้ไฟ 12-15V.) นั่นเอง จึงมีสัญญาณภาพปกติ
เราดูช่องสัญญาณ V จริงๆ
เราต่อสายสัญญาณ เข้าที่มัลติสวิตซ์ ขั้ว 18V. คือ Hor ถ้าเราเลือกช่อง TV ที่เป็น Hor. ก็จะมีไฟออกไป LNB เท่ากับ 18V. ก็จะรับสัญญาณภาพทาง Hor ได้
ทดสอบสัญญาณ ด้าน V โดยเสียบสายสัญญาณที่ขั้ว 13V.(Ver.) สามารถเปิดดูรายการทีวี ช่องความถี่ V ได้ตามปกติ และหลอดไฟ LED ติดสว่าง คือ มีไฟเลี้ยง LNB จากเครื่องรับดาวเทียม จ่ายมาให้ MULTISWITCH แสดงว่า อุปกรณ์ทำงานปกติ (วงจร V/H - 13V./18V. ของมัลติสวิตซ์ไม่ชำรุด)
ทดสอบการต่อใช้งานเครื่องรับดาวเทียม เปิดรับสัญญาณพร้อมกัน 2 เครื่อง ผ่านมัลติสวิตซ์
เมื่อเปิดเครื่องรับดาวเทียมพร้อมกัน แต่เกิดปัญหา ภาพกระตุก ภาพค้าง ภาพหาย และระดับคุณภาพสัญญาณต่ำ ขึ้นๆลงๆ เป็นพร้อมกันทั้ง 2 เครื่อง
อาการภาพกระตุก ภาพเป็นโมเสด 
เมื่อเปิดเครื่องรับดาวเทียม 2 เครื่องพร้อมกัน รับสัญญาณผ่านมัลติสวิตซ์ คุณภาพสัญญาณ ขาดๆหายๆ ขึ้นๆลงๆ ภาพกระตุก
สาเหตุ เกิดจากการตั้งค่า DiSEqC 1.0 และ 22k ระหว่างเครื่องรับดาวเทียม ที่พ่วงกับมัลติสวิตซ์ ตั้งค่า DiSEqC 1.0 และ 22k ไม่ตรงกัน


การใช้งานเครื่องรับดาวเทียมหลายๆเครื่องร่วมกัน ต่อสายสัญญาณผ่าน MULTISWITCH จะต้องตั้งค่า DiSEqC และ 22k ให้ตรงกันทุกเครื่อง

โดยกำหนดการตั้งค่าที่เครื่องรับทั้งหมดดังนี้
>> DiSEqC 1.0 = Port2
>> 22k = OFF (ปิด)

ผลที่ได้ สัญญาณภาพ ของเครื่องรับดาวเทียม เปิดดูได้ปกติ แต่ละเครื่องสามารถเปิดดูช่องต่างๆได้ โดยภาพไม่กระตุก ไม่รบกวนกันแล้ว
ผลที่ได้ สัญญาณภาพ ของเครื่องรับดาวเทียม เปิดดูได้ปกติ
ตรวจสอบแล้ว สามารถนำ MULTISWITCH 2×8 ไปใช้งานได้แน่นวล เมื่ออุปกรณ์พร้อมใช้งาน ก็เตรียมวางแผนผังปรับปรุงระบบดาวเทียมให้ รร.ชุมชน ต่อไปได้สิค่าบ [คลิกเปิดอ่าน] จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น