ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 28 เมษายน 2562 เวลา 09:27:54      ถูกเปิดอ่านแล้ว 41 ครั้ง  41 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      เครื่องส่ง      เครื่องส่งวิทยุ      
ชื่อเรื่อง :

เดินทางไปตรวจซ่อมเครื่องส่งวิทยุ FM จ.อุดรธานีวันที่ 22 เมษายน 2562 เดินทางไปตรวจซ่อมเครื่องส่งวิทยุ FM จ.อุดรธานี กำลังสรุปข้อมูล และดำเนินการจัดหาอะไหล่ และทำการตรวจซ่อม จึงมาจับจองโพสต์ไว้ก่อนเด้อ
ใช้เครื่องส่งวิทยุฯ สำรองออกอากาศไปก่อน

ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้า มิเตอร์หน้าเครื่องส่งวิทยุ(เครื่องหลัก) เป็นปกติ
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า มิเตอร์หน้าเครื่อง Exciter แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ
ถอดบอร์ด PA ออกมาเพื่อทำการตรวจสอบ
ตรวจวัด MOSFET มีอาการชอร์ต ชำรุด 2 บอร์ด ใช้งานได้ปกติ 2 บอร์ด
จะสรุปข้อมูลคราวหน้า ถ้าไม่คี่เกียดซะก่อน 55

ชำรุด 2 โมดูล
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น