ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 6 เมษายน 2562 เวลา 19:59:26      ถูกเปิดอ่านแล้ว 77 ครั้ง  77 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      ออกแบบเว็บไซต์      ภาษา php      ภาษา php
ชื่อเรื่อง :

PHP ทำอัพโหลดไฟล์ มีแถบแสดงผลเปอร์เซ็นต์อัพโหลดPHP ทำอัพโหลดไฟล์ มีแถบแสดงผลเปอร์เซ็นต์อัพโหลด เวลาจะเขียนบทความ มีงานนอกสถานที่ ก็ใช้มือถือถ่ายรูป และอัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆเก็บไว้บนเว็บไซต์ เมื่อผมอัพโหลดไฟล์ ก็อยากรู้ว่าสถานะในการอัพโหลดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว การอัพโหลดนั้นสำเร็จหรือไม่ ลองใช้เครื่องมือ File UPLOAD with percentage progress bar เพื่อแสดงแถบเปอร์เซ็นต์ ช่วยบอกเราได้สะดวก
เมื่อนำไฟล์ขึ้นไปใช้บน Server ต้องแก้ไข Folder Properties ให้ chmod = 0777
เมื่อเราปฏิบัติงาน หรือเดินทางไปนอกพื้นที่ ตจว. แล้วได้รับข้อมูลเป็นไฟล์เอกสาร มีข้อมูลดีๆ ที่เป็นเอกสารความรู้ แต่ก็ไม่มีที่เก็บไฟล์ หรือกลัวลืมว่าเราเก็บไว้ที่ไหน เราก็อัพโหลดขึ้นไปไว้บนเว็บไซต์ฯ จะได้ค้นหาง่าย โหลดมาใช้งานได้ง่าย
ตอนอัพโหลดไฟล์ จะมีแถบสถานะบอกเปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จ ให้เราทราบว่าดำเนินการไปกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่หน้าจออัพโหลดหายไปเฉยๆ หรือค้างอยู่นิ่งๆ เราก็ไม่รู้ว่าสถานะการส่งไฟล์ใช้ระยะเวลาเท่าใดน่ะสิ
File Uploaded Succssfuly!! ส่งไฟล์สำเร็จเรียบร้อย มีแถบสถานะแจ้งเตือน 100%จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น