ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 3 เมษายน 2562 เวลา 01:03:21      ถูกเปิดอ่านแล้ว 76 ครั้ง  76 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      Network      Network
ชื่อเรื่อง :

วิธีตั้งค่าให้ VPN Connect โดยทันที ไม่ต้องใส่รหัสผ่านซ้ำวิธีตั้งค่าให้ VPN Connect โดยทันที ไม่ต้องใส่รหัสผ่านซ้ำ

จากบทความการตั้งค่า VPN


ขั้นตอน
>> คลิกที่ ไอคอน WiFi หรือ LAN Connect
>> คลิกขวาที่ VPN Connect แล้วคลิก Properties 

>> เข้าไปที่ VPN Properties
>> คลิกแถบ Options
>> เอาเครื่องหมายถูกออกจาก Prompt for name and password
>> คลิก OK

อย่าลืม... ทำเครื่องหมายที่ Save this user name and password
คลิกเข้า VPN ปุ๊บ จะ Connect ทันที ไม่ต้องใส่รหัสผ่านซ้ำจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น