ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 2 เมษายน 2562 เวลา 13:17:59      ถูกเปิดอ่านแล้ว 257 ครั้ง  257 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      เครื่องส่ง      เครื่องส่งโทรทัศน์      เครื่องส่งโทรทัศน์
ชื่อเรื่อง :

แก้ปัญหา Java Security Block เข้า Remote เครื่องส่ง Rohde & Schwarz ไม่ได้แก้ปัญหาเข้าเครื่องส่ง Remote Rohde & Schwarz ไม่ได้ เนื่องจากที่ Browser เกิดปัญหา Java Security Risk Block 

ขึ้นข้อความ 

Your security settings have blocked an application signed with an expired or not-yet-valid certificate from runningปัญหาจาก Java ที่ต่างเวอร์ชั่น จะโหลดหน้า Browser ระบบรีโมทเครื่องส่งทีวี R&S ช้า หรือ ใช้งานไม่ได้
เกิดอาการ JAVA Application Blocked
เกิดอาการ HTTP Location on the Exception Site List is considered a security Risk
คู่มือเครื่องส่ง TV Rohde & Schwarzขั้นตอนการดำเนินการ
1. ตรวจสอบเวอร์ชั่น JAVA Version (ถ้าเกินเวอร์ชั่น7 ก็ใช้ไม่ได้)
2. ถอดถอน JAVA เวอร์ชั่นอื่น ใน PC ออกให้หมด
3. ติดตั้ง JAVA Version 7 - 32bits คือ JRE-7u10-windows-i586

ไฟล์ JAVA Version 7 OFFLINE 

ถ้าเป็น JAVA เวอร์ชั่นอื่นที่สูงกว่านี้ ก็มีปัญหาเกิดอาการโหลดข้อมูลช้า เครื่องค้างนานๆ เราทดสอบแล้วเวอร์ชั่น JAVA 7.10 นี่ล่ะ ใช้สำหรับ Remote เครื่องส่ง R&S ดูมิเตอร์ได้ดีที่สุดแร้ว

รวบรวม Java เวอร์ชั่นต่างๆให้ดาวน์โหลด

กว่าจะทดสอบและแก้ปัญหาได้ กว่าจะสรุปบทความเสร็จ ก็เสียเวลาในชีวิตเราไป 3-4 วันน่ะสิ


เจ้านายก็เอาคอมพิวเตอร์มาให้แก้ไข เมื่อมีการเปลี่ยนเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์ในองค์กร เมื่อมีการโยกย้ายเครื่องใช้ในสำนักงาน ก็เกิดปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องส่งโทรทัศน์ดิจิตอลระยะไกล

เราสรุปขั้นตอนการตรวจสอบให้ สรุปวิธีติดตั้ง แนบไฟล์โปรแกรมไว้ให้ดาวน์โหลด คนต่างถิ่นที่เคยใส่ร้ายเราก็แอบเข้ามาดู แอบเข้ามาขโมยข้อมูล เวลาเราฉะตรงๆ ก็อย่ากินปูนร้อนท้องเน๊าะ ลองไปลงมือทำเองเด้อ

เราสรุปบทความไว้แก้ปัญหาเรา


คนที่จบสูง จบคอมพ์ ก็ไม่มาทำ
>> เว็บไซต์ ก็มีให้เผยแพร่ข้อมูล
>> เว็บไซต์ ก็มีที่เก็บไฟล์ไว้ดาวน์โหลด
>> ไม่แนะนำความรู้ให้ถูกทาง
>> ไม่สรุปขั้นตอนการทำงานไว้
>> แล้วยังหวงของ หวงความรู้??


เราจบไฟฟ้ากำลังฯ

เรื่องคอมพ์ฯ เราก็ไม่เสวนาด้วยเด้อ.. 

อย่ามาบ่นกับเรา เอิ้กๆ


ขั้นตอนตรวจสอบ JAVA Version

>> เปิด START UP
>> พิมพ์ข้อความ cmd ในช่อง Search  แล้วกด Enter
>> จะเกิดหน้าต่าง command prompt
>> ให้พิมพ์ข้อความ java -version  แล้วกด Enter
>> จะมีข้อความ java version "1.8.0.131" คือ Java Ver.8

การถอด Java เวอร์ชั่นเดิมออก

>> เปิด Start UP
>> คลิก Control Panel
>> คลิก Uninstall a Program

คลิกขวาที่ Java 8 Update 131 เพื่อคลิก Uninstall
ตรวจสอบ JAVA Version ซึ่งจะไม่มีอยู่อีกแล้ว


ติดตั้ง Java เวอร์ชั่น 7.10


ดาวน์โหลดไฟล์ JAVA Version 7.10 OFFLINE 

หรือ โหลดที่ DTV.mcot.net


>> ทำการติดตั้ง JAVA Version 7.10 OFFLINE
>> และทำการ Restart Window

ตรวจสอบ JAVA เป็น Version 7 แล้ว


ผลที่ได้เมื่อ Remote เข้าดูเครื่องส่งทีวี

>> เข้า Connecting... BNO VPN ของ อสมท (คลิก)
>> เปิด Browser เข้า IP ที่เป็น URL ของเครื่องส่งทีวี R&S
>> จะมีข้อความ Browser CHECK = Java OK (version 1.7.0_10)

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ JAVA เวอร์ชั่นอื่น เพื่อใช้งานโปรแกรมอื่น เราช่วยไม่ได้นะครับ เพราะ Java 7 ใช้สำหรับดูเครื่องส่งทีวี R&S เท่านั้น


Java เวอร์ชั่น 6.43 และ 6.45 ก็ใช้งานกับ R&S ได้
jre-6u45-windows-i586.exe
>> ทำเครื่องหมายที่ Always trust content from this publisher
เพื่อสั่งให้ Java Application ทำงานได้ตลอดเวลา เมื่อเปิดใช้งาน

ยกเลิกแจ้งเตือน Java version is insecure

1. ทำเครื่องหมายที่ Do not ask again until the next update is available
2. กด Later
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่เข้า Monitor MAP ได้นะ

สรุปว่า JAVA 7_10 ไม่มีปัญหากับระบบ Monitor อื่นๆ
เข้า Monitor MAP ได้นะ
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

แก้อาการ SUN-Java must be activated!


กำลังสรุป...
นี่ต้องแก้ปัญหาให้หมดทุกอย่างเลย ชิมิ?

ไมโครซอฟท์ประกาศว่า ตั้งแต่ 12 ส.ค.61 เป็นต้นไป Internet Explorer จะเริ่มบล็อค ActiveX คอนโทรลรุ่นเก่า (out-of-date) ไม่ให้ทำงานตั้งแต่แรกแล้ว เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

หลักการทำงาน คือ IE8-IE11 บน Windows 7 SP1 และ IE บนโหมดเดสก์ท็อป บน Windows 8 หรือสูงกว่า จะตรวจสอบ ActiveX คอนโทรลที่จะถูกโหลดขึ้นมากับไฟล์รายชื่อที่บริษัทสร้างขึ้นและถูกดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในเครื่องไคลเอนท์โดยอัตโนมัติ

สำหรับใครที่ใช้ Java รุ่นเก่าดังต่อไปนี้ เบราว์เซอร์จะทำการบล็อคโดยอัตโนมัติ รายชื่อทั้งหมดดูได้จากที่นี่ https://iecvlist.microsoft.com/ie11blocklist/1401746408/versionlist.xml

  - J2SE 1.4 ต่ำกว่า Update 43
  - J2SE 5.0 ต่ำกว่า Update 71
  - Java SE 6 ต่ำกว่า Update 81
  - Java SE 7 ต่ำกว่า Update 65
  - Java SE 8 ต่ำกว่า Update 11

ทั้งนี้ ผู้ใช้ยังสามารถดูเนื้อหาบนหน้าเว็บส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ActiveX คอนโทรลนั้นได้ตามปกติ และสามารถรัน ActiveX คอนโทรลที่ถูกบล็อคได้โดยการกดปุ่ม Run this time ที่แถบการแจ้งเตือนและกดปุ่ม Allow ในหน้าต่าง Internet Explorer Security (ดูภาพ) นอกจากนั้น หากเว็บไซต์ที่ใช้ ActiveX คอนโทรลรุ่นเก่าถูกเพิ่มเข้ารายชื่อ Local Intranet Zone หรือ Trusted Sites Zone จะไม่มีบล็อค ActiveX คอนโทรลดังข้างต้น

วิธียกเลิก java out-of-date ActiveX control blocking feature in IE
How to disable java out-of-date ActiveX control blocking feature in Internet Explorer


วิธีลบ ข้อความ Update

>> ที่ RUN พิมพ์ cmd as "Administrator"

specific outdated ActiveX controls. Remove the Updatebutton in the out-of-date ActiveX control blocking notification for IE 

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\VersionManager" /v UpdateEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f

ปิดแจ้งเตือน Java Update Needed สำหรับ Ver.7

reg add "HKCU\Software\AppDataLow\Software\JavaSoft\DeploymentProperties" /v deployment.expiration.check.enabled /t REG_SZ /d false /f
วิธียกเลิก JAVA Update

>> พิมพ์ cmd ในช่อง RUN
>> เพิ่ม deployment.expiration.check.enabled = false

>> พิมพ์ข้อความนี้ แล้วกด Enter
reg add "HKCU\Software\AppDataLow\Software\JavaSoft\DeploymentProperties" /v deployment.expiration.check.enabled /t REG_SZ /d false /f

>> จะแสดงผลลัพธ์ The Operation completed successfully

ผลที่ได้...

>> พิมพ์ regedit ในช่อง RUN
>> เข้าไปที่ HKEY_CURRENT_USER
                     > Software
                         > AppDataLow
                              > Software
                                  > JavaSoft
                                       > DeploymentProperties

อื่นๆ ไม่ต้องทำ.. ผมเก็บข้อมูลไว้ทบทวนความจำ

https://singularlabs.com/software/javara/
https://www.it-support.com.au/how-to-edit-administrative-
template-policy-settings-in-windows-server/2013/09/

My organization has released the Java 1.7 app to the end user, 

but they would still like me to find a way to block the end user from going into Control Panel\Java\Security tab\ and being able to mess with the Security settings. They would like me to keep the setting but graying them out, so no one can access them. Can some please help me find the answer to this question.

Open the Group Policy Management Editor and go to: Computer Configuration\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Security Features\Add-on Management. 
-OR-
Open the Local Group Policy Editor and go to: User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Security Features\Add-on Management.

Open the Add-on List Group Policy Object, select Enabled, and then click Show.
The Show Contents dialog appears.
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

เพิ่ม
HKCU\Software\AppDataLow\Software\JavaSoft\DeploymentProperties /v deployment.expiration.check.enabled /t REG_SZ /d false /f


HKEY_CURRENT_USER >>
SOFTWARE\AppDataLow\SOFTWARE\JavaSoft\DeploymentProperties\pending
deployment.expiration.check.enabled=false 
deployment.expiration.decision.suppression.10.51.2=true 
deployment.expiration.decision.10.51.2=later

HKEY_CURRENT_USER>>
SOFTWARE\AppDataLow\SOFTWARE\JavaSoft\DeploymentProperties\pending 
     deployment.expiration.decision.11.66.2 = update|block|later 
     deployment.expiration.decision.suppression.11.66.2 true 
     deployment.expiration.decision.timestamp.11.66.2 86401..18446744073709551616 (<- 0xFFFFFF FFFFFF) 

HKEY_CURRENT_USER>>
SOFTWARE\AppDataLow\SOFTWARE\JavaSoft\DeploymentProperties 
     deployment.expiration.decision.11.66.2 
     deployment.expiration.decision.suppression.11.66.2 
     deployment.expiration.decision.timestamp.11.66.2 

     deployment.webjava.enabled false 
     deployment.expiration.decision.ttl.11.66.2 86401..18446744073709551616 (<- 0xFFFFFF FFFFFF)

https://superuser.com/questions/757598/disable-java-version-out-of-date-promptจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น