ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 30 มีนาคม 2562 เวลา 17:00:34      ถูกเปิดอ่านแล้ว 80 ครั้ง  80 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม
ชื่อเรื่อง :

การใช้ App satellite locator ใช้มือถือหาทิศทางติดตั้งจานดาวเทียมการใช้ App satellite locator บนมือถือหาทิศทางตำแหน่งดาวเทียม ช่วยในการติดตั้งจานดาวเทียม คำนวณหามุมเงยและมุมกวาด กำหนดทิศทางได้ถูกต้อง


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น