ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 30 มีนาคม 2562 เวลา 16:51:10      ถูกเปิดอ่านแล้ว 69 ครั้ง  69 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม
ชื่อเรื่อง :

การใช้ App Angle Meter Pro ใช้มือถือวัดมุม ติดตั้งจานดาวเทียมการใช้ App Angle Meter Pro เพื่อใช้มือถือวัดมุมเอียงของสิ่งต่างๆ อรานำมาใช้ในการติดตั้งจานดาวเทียม เช่น หามุมเงยของจานดาวเทียม และ LNB หรือหาความเที่ยงตรงของเสาตั้งจานดาวเทียม

App Angle Meter Pro ใน Google play
https://play.google.com/store/apps/details?id=iyok.com.anglemeterpro2
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น