ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 30 มีนาคม 2562 เวลา 11:22:36      ถูกเปิดอ่านแล้ว 95 ครั้ง  95 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม
ชื่อเรื่อง :

การใช้ App Satfinder 2019 ใช้มือถือค้นหาตำแหน่งดาวเทียมการใช้ App. Satfinder 2019 ใช้มือถือค้นหาตำแหน่งดาวเทียม

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.satellitedirector.sat.dish.pointer
เลือกดาวเทียม 78.5E Thaicom 5/6/8
>> มือถือจะคำนวณพิกัดตำแหน่งเราก่อน
>> ให้เราเลือกชื่อดาวเทียมที่เราต้องค้นหา
>> มือถือจะคำนวณมุมให้เราทราบดังนี้..

azimuth = มุมกวาด = 238.1 องศา ตะวันออก
elevation = มุมเงย = 56.0 องศา จากแนวราบด้านล่าง
LNB skew = มุมเอียง LNB = 54.5 องศา จากแนวตั้งด้านล่าง
compass = ทิศทาง = ดาวเทียมอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

เราจะทราบมุมที่ติดตั้งจานดาวเทียม ตามลำดับดังนี้..

1. ปรับมุมเอียง LNB skew ก่อน
> LNB skew = มุมเอียง LNB = 54.5 องศา จากแนวตั้งด้านล่าง

2. ตั้งมุมเงย elevation
> elevation = มุมเงย = 56.0 องศา จากด้านล่าง

3. ตั้งทิศทางมุมกวาด azimuth
> compass = ทิศทาง = ดาวเทียม Thaicom อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้
> azimuth = มุมกวาด = 238.1 องศา ตะวันออก
วิธีการเอียง skew LNB
กล้อง Samsung Galaxy J7 Prime ไม่มีเซ็นเซอร์ Magnetic ไม่สามารถหาทิศทางดาวเทียมได้ เราเอาตัวอย่างมาให้ดู

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น