ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 28 มีนาคม 2562 เวลา 23:32:51      ถูกเปิดอ่านแล้ว 93 ครั้ง  93 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      อิเล็คทรอนิกส์      ดาวเทียม      เครื่องรับดาวเทียม
ชื่อเรื่อง :

การใช้ App Satellite Director ปรับหน้าจานดาวเทียม ด้วยมือถือ Androidปรับหน้าจานดาวเทียมด้วยโปรแกรม Satellite Director
หาทิศทางดาวเทียม ด้วยมือถือ Android

ใช้มือถือติดตั้งแอ๊ป Satellite Director แล้วใช้ App. สแกนหาตำแหน่งดาวเทียม โดยใช้กล้องมือถือส่องบนฟ้า ชี้ทิศทางไปบนท้องฟ้า จะรู้พิกัดมุมเงยและมุมกวาด เพื่อให้เราทราบทิศทางที่จะชี้ไปหาดาวเทียมบนฟ้าด้วยมือถือง่ายๆ แล้วจึงติดตั้งจานดาวเทียมหันไปในทิศทางที่ตรงกับดาวเทียมได้

โปรแกรม Satellite Director

Appication Satellite Director
อาจเกิดปัญหาขัดข้อง โทรศัพท์มือถือบางรุ่นไม่รองรับ ระบบเข็มทิศ NON Compass คือ มือถือที่ไม่มี "เซนเซอร์เข็มทิศ" 

เซนเซอร์เข็มทิศ จะใช้ Magnetic Field sensor เซ็นเซอร์ขั้วแม่เหล็ก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ เข็มทิศ (compass) นั้นเอง เป็นเซนเซอร์ที่ใช้วัดความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกทั้ง 3 แกน (x,y,z) มีหน่วยเป็น μT (ไมโครเทสล่า) เซนเซอร์ Magnetic Field นี้้ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกได้

Samsung Galaxy E5 E7 J5 J7 ไม่มีเซนเซอร์เข็มทิศ

โหลด App นี้มาตรวจ Sensor ดู


ไปโหลด App. Android sensor box มา จะได้รู้ว่าในเครื่องเรามีเซนเซอร์อะไรบ้าง

เป็น App. ฟรี ของแอนดรอยด์ ตามภาพอันไหนมีกากบาท คือ ไม่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์นั้น

ตามรูป มือถือของผม เป็น Samsung Galaxy J7 Prime ไม่มีเซ็นเซอร์ Magnetic
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น