ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 24 มีนาคม 2562 เวลา 12:39:48      ถูกเปิดอ่านแล้ว 132 ครั้ง  132 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      ยานพาหนะ      ยานพาหนะ      ยานพาหนะ
ชื่อเรื่อง :

รถจักยานยนต์ YAMAHA R15 ก็เติมน้ำมัน E20 ได้ซื้อจักรยานยนต์มือสองราคาถูกแล้ว ก็ต้องใช้งานให้คุ้มค่า

ถ้าเรารอบรู้ ก็จะเลือกวิธีใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
รถจักยานยนต์ YAMAHA R15 เติมน้ำมันเบนซิน 91 , 95 , E10 ได้ เติมน้ำมันเบนซินก๊าซโซฮอล์ 91, 95 ก็ได้ และยังเติมน้ำมัน E20 ได้นะ

ทดสอบด้วยตัวเองแล้ว
เราทดสอบขับรถ จยย. ไปได้ระยะทาง 241 กม. ใช้น้ำมันไป 4.82ลิตร โดยเติมน้ำมันก๊าซโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.05 บาท เป็นเงิน 140 บาท ใช้อัตราเร็ว 70-90 กม. รอบเครื่องไม่เกิน 5,000-7,000 รอบ/นาที โดยเราพยายามไม่ให้เครื่องยนต์เปิดใช้งาน VVA ประมาณว่าความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง ( VVA จะทำงานเมื่อรอบเครื่องเกิน 7,400 รอบ/นาที )

ทดสอบโดยเติมน้ำมันไว้เต็มถัง แล้ววิ่งให้ได้ระยะทาง 240 กม. และจึงเติมน้ำมันเข้าไปจนเต็มถังอีกครั้ง โดยเปรียบเทียบได้ว่าน้ำมันถูกใช้ไปเท่าไร? จะตรวจสอบดูว่าต้องจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงไปเท่าไหร่? เมื่อ..
- ขับขี่ด้วยความเร็ว 70-90 กม./ชั่วโมง (บางครั้งขับเกิน100)
- ส่วนใหญ่ขับขี่ในเมืองด้วยความเร็ว 30-60 กม./ชั่วโมง
- รอบเครื่องยนต์ จะอยู่ที่ช่วง 5,000-7,000 รอบ/นาที
- พยายามไม่ให้รอบเครื่องยนต์ เกิน 7,400 รอบ/นาที
- พยายามไม่ให้ระบบ VVA ทำงาน (ความเร็วไม่เกิน 90กม./ชั่วโมง)

ไม่ได้ถ่ายรูปหน้าเครื่องจ่ายน้ำมันมาเป็นหลักฐาน เพราะรถ จยย. มาต่อคิวจำนวนมาก และมัวแต่นับเงินทอน เกรงใจชาวบ้าน ขยับรถออก เขาก็กดรีเซต เติมคันอื่นไปซะนี่ อดถ่ายรูปไว้เร.. เอิ้กๆ

ผลที่ได้
- เติมน้ำมันก๊าซโซฮอล์ 91 ราคาลิตรละ 29.05 บาท
- ระยะทาง 240 กม. เติมน้ำมันเพิ่มไป 140 บาท
- คิดเป็นจำนวนน้ำมัน 4.82 ลิตร ต่อระยะทาง 240 กม.
- อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 240÷4.82 = 49.8 กม. ต่อลิตร
- อัตราสิ้นเปลืองเงิน 29.05÷49.8 = 0.58 บาท ต่อ กม.

สรุปการขับรถด้วยความเร็ว 70-90 กม./ชั่วโมง
- น้ำมัน 1 ลิตร ขับได้ระยะทาง ประมาณ 49.8 กม.
- เติมน้ำมันเงิน 1 บาท ขับได้ระยะทาง 1.72 กม.
- เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ขับเอง ประหยัดเองคนเดียว 55

หากขับขี่ด้วยความเร็วเกิน 110-130 กม./ชั่วโมง มันก็ย่อมสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าแน่ๆ แต่เราวิเคราะห์อัตราการขับขี่ให้ประหยัดน้ำมัน และประหยัดเงินค่าเชื้อเพลิงให้รู้ไว้นะค่าบ

ดังนั้น เมื่อนำมาคำนวนการใช้น้ำมัน 1 ถัง (11ลิตร)
- รถ จยย. YAMAHA R15 ถังน้ำมันมีความจุ 11 ลิตร
- น้ำมันเต็มถัง จะวิ่งได้ คือ 11ลิตร × 49.8 = 547.8 กม.
- ค่าใช้จ่ายน้ำมันเต็มถัง คือ 11 ลิตร × 29.05 = 320 บาท

ขับขี่ด้วยความเร็ว 70-90 กม./ชั่วโมง บนถนน 4 เลน ทางเลี่ยงเมือง ระยะไป-กลับ 36 กม. ไปทำงานทุกวัน และขับขี่ในเมืองด้วยความเร็ว 30-60 กม./ชั่วโมง ระยะทางไป-กลับ 13 กม. ทำธุระในชีวิตประจำวัน ทุกวัน ก็มาใช้งานรถจักรยานยนต์ R15 จริงๆนี่ล่ะค่าบ
เปรียบเทียบราคาน้ำมัน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2562

ในคราวหน้า จะลองใช้น้ำมัน E20
ถ้าเติมน้ำมัน E20 ราคาลิตรละ 26.30 บาท
น้ำมันเต็มถัง = 11 ลิตร × 26.30 = 289.30 บาท
จะมีอัตราการสิ้นเปลืองเงิน 26.30 ÷ 49.8 = 0.53 บาท ต่อ กม. 

เทียบกับรถจักรยานยนต์ WAVE125 เติมก๊าซโซฮอล์ 91
มีอัตราการสิ้นเปลืองเงิน = 0.50 บาท ต่อ กม.
ผมขับ จยย.WAVE เติมน้ำมัน 100 บาท ขับได้ 200 กม. แน่นอน
ผมใช้งานมา 2 ปี รู้จักประสิทธิภาพของรถ จยย.ตัวเอง

ทดลองคำนวณอัตราเฉลี่ย จำนวนลิตร/100กิโลเมตร
- คำนวณ 1 กิโลเมตร ใช้น้ำมัน 4.82 ÷ 240 = 0.02 ลิตร
- ดังนั้น 100 กิโลเมตร ใช้น้ำมัน 0.02 × 100 = 2 ลิตร

จำนวนตัวเลขที่แสดงบนหน้าปัทม์ เป็นการตั้งค่าการใช้รถ จยย. เมื่อขับขี่ระยะทางได้ 241.2 กม. ก็แสดงค่าเฉลี่ย AVE = L/100m. มีค่า 1.9 ลิตร ใกล้เคียงกับการคำนวณไว้ 2 ลิตร นะ

สรุปว่าขับขี่ จยย. R15 ใช้งานในเมืองและนอกเมือง ก็ประหยัด จะขับได้ประมาณ 1.9 กิโลเมตร โดยจ่ายเพียง 1 บาท เมื่อเติมน้ำมัน E20 ก็คุ้มค่าอยุ่นะ หากควบคุมความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง ก็หายกังวลเรื่องค่าเชื้อเพลิง ไม่ขับรถเร็ว ก็ไม่เสี่ยงชีวิตด้วยฮ่าบ 

ไม่ต้องมาเชื่อเรา เราเชื่อตัวเอง.. ก็พอแร่ว เอิกๆ

ขับรถ จยย. มาเกือบ 2 สัปดาห์ ได้ระยะทาง 348.9 กม. จะลองเติมน้ำมัน E20 ราคาลิตรละ 26.70 บาท
ขับรถ จยย. มาเกือบ 2 สัปดาห์ จนได้ระยะทางไกล 348.9 กม. จะลองเติมน้ำมัน E20

มาครั้งนี้ เราขับด้วยความเร็วถึง 100 กม./ชม. รอบเครื่อง 6,000-7,000
ทดลองเติม E20 ลิตรละ 26.7 บาท ประหยัดไปอีก
ขับรถได้ระยะทางไกล 348.9 กม. เติมน้ำมัน 180 บาท

จดจำเป็นข้อมูลอ้างอิง
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ระยะทาง 52 กม.ต่อลิตร
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กม.ละ 0.019 ลิตร
สิ้นเปลืองเงิน กม.ละ 0.52 บาท

ตัวอย่าง.. ลองคำนวณแบบคาดคะเน
ถ้าจะขับรถ จยย. ระยะทางไกล 300 กม.
เติมน้ำมัน E20 และขับด้วยความเร็ว 100 กม./ชม.
จะสิ้นเปลืองเงิน = 300 × 0.52 = 156 บาท
จะสิ้นเปลืองน้ำมัน = 300 × 0.019 = 5.7 ลิตร
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น