ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 21 มีนาคม 2562 เวลา 06:26:54      ถูกเปิดอ่านแล้ว 37 ครั้ง  37 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      ออกแบบเว็บไซต์      ภาษา php      ภาษา php
ชื่อเรื่อง :

ใช้คำสั่ง PHP เมื่อโหลดไฟล์ ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ด้วยใช้คำสั่ง PHP เมื่อโหลดไฟล์ ทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ด้วย

     เพราะตอนที่เราทำการอัพโหลดไฟล์เอกสาร ขึ้นไปเก็บไว้บนเว็บฯ ได้ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสตัวเลข เพื่อไม่ให้ชื่อซ้ำกันในเว็บฯ ทำให้การเก็บไฟล์เอกสารไว้ในเว็บฯได้ง่ายๆ โดยการอัพโหลดสามารถได้ทันที แต่ตอนดาวน์โหลดไฟล์ลงมาเป็นชื่อรหัสไฟล์ตามที่อัพโหลดไว้ จะทำให้เราแยกรายชื่อไฟล์ไม่ได้ อ่านไม่เข้าใจว่าเป็นไฟล์นั้นชื่ออะไรบ้าง จึงต้องใช้คำสั่ง PHP เมื่อตอนที่โหลดไฟล์ จะทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ด้วย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ลงมาเก็บในเครื่อง PC เรา ให้มีรายชื่อไฟล์เขียนกำกับลงไปด้วย สามารถอ่านรายละเอียดไฟล์ เข้าใจได้ว่าเป็นเอกสารชื่อว่าอะไรบ้าง

โดยใช้หัวข้อ ชื่อ titles เป็นตัวแสดงชื่อไฟล์ สำหรับบันทึกชื่อไฟล์ที่จะโหลดเอกสารลงมาเก็บใน PC ตามตัวอย่าง ในห้องเอกสาร Manaul ที่นี่ http://dtv.mcot.net/data/manual.php

สคริปต์ PHP โหลดไฟล์

โดยไฟล์ในเว็บฯ มีชื่อเดิมว่า $file1_in = "book215487965447.pdf"
เปลี่ยนชื่อเป็น $titles_name = "วงจรทีวี Samsung แท่น KSCA(N) รุ่น CL21Z43ML"

<?php

$file1_in = "book215487965447.pdf"; // ชื่อไฟล์และนามสกุล (ชื่อเก่า) ใน Server
$path = "epost"; // โฟลเดอร์ ที่เก็บไฟล์ใน Server

// แยกนามสกุลไฟล์ pdf
$filename = $file1_in;
$exp = explode('.' , $filename);
$filename_exp = $exp[count($exp)-1];

// ถ้าเป็นไฟล์รูปภาพ ให้เปิดดูบน Browser ได้เลย
if($filename_exp=="gif" or $filename_exp=="jpg" or $filename_exp=="png"){
header("location:/$path/$file1_in");
}else{
// ตั้งชื่อไฟล์ $titles_name ชื่อใหม่
$titles_name = "วงจรทีวี Samsung แท่น KSCA(N) รุ่น CL21Z43ML";
$new_filename = $titles_name.".".$filename_exp;
$original_filename = "$path/$file1_in";
header("Content-Length: " . filesize($original_filename));
header('Content-Disposition: attachment; filename="' . $new_filename . '"');
//Force the download โหลดทันที
//header('Content-Disposition: attachment; filename="' . basename($new_filename) . '"');
readfile($original_filename);
}

?>


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ผลที่ได้จากการดาวน์โหลดเอกสาร manaul
เมื่อโหลดเอกสารลงมา จะแสดงชื่อไฟล์ ให้ Save As ง่ายๆเร้ย
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น