ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 19 มีนาคม 2562 เวลา 10:14:49      ถูกเปิดอ่านแล้ว 63 ครั้ง  63 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      งานซ่อมอุปกรณ์      ซ่อมโทรทัศน์      ซ่อมโทรทัศน์
ชื่อเรื่อง :

มารู้จักระบบ Protect ของ TV Sharp ตระกูล TDA9381เทคนิคการซ่อมโทรทัศน์สี SHARP ตระกูล TDA9381 XXXX

IC1001 # TDA 9381 / IX3368CE
Sharp 21F-A30 แท่น GA4 มี IXB225WJ แทน TDA9381 

ปัญหาในการตรวจเช็คทีวี SHARP ควรรู้จักระบบ Protec SHARP วิเคราะห์การขัดข้องของอุปกรณ์ต่างๆ

    จุดแรกที่ต้องมาดู คือ Main Protect ซึ่งอยู่ที่ขา 7 ของ IC1001 สถานะของขานี้ปกติเป็น "High" ประมาณ 4.8V.  ถ้าไฟที่ขานี้หายไป เครื่องก็จะ Protect ทันที

1. Protect ไฟ 9V. ใช้ D1091 ตรวจสอบระดับแรงดัน ถ้าไฟ 9V. ไม่มี ซึ่งก็จะเปรียบเป็นสภาวะ "Low"  หรือ GND นั่นเอง ไฟ 4.8V.  ที่ขา 7 ของ IC1001 ก็จะไหลลง GND ไป ทำให้ไฟที่ขา 7 ของ IC1001 เป็น 0 โวลท์ เครื่องก็จะ Protect

2. Protect ไฟ 33V.  ใช้ D203 ซึ่งถ้าไม่มีไฟ 33V. มาที่ขา K ของ D203 ไฟที่ขา 7 ของ IC1001 ก็จะไหลผ่าน D203 ลง GND  เครื่องก็จะ protect 

3. X-Ray Protect ไฟจุดใส้หลอดเกิน ใช้ Q603 ควบคุมการทำงาน เมื่อใดที่ไฟใส้หลอดเกิน เครื่องจะ Protect ทันที ซึ่งไฟใส้หลอดจะเกินได้ก็มีสาเหตุอยู่หลายอย่างด้วยกัน เช่น ไฟ B+ เกิน , ความถี่ Hor ผิดเพี้ยน หรืออาจเป็นที่ FBT เสีย ก็เป็นไปได้

4. Protect ไฟ 185V. ใช้ D605 ตัวนี้จะเป็นตัวตรวจสอบแรงดันไฟ 185 Volt เมื่อใดที่ไม่มีไฟ 185Volt เครื่องก็จะ Protect 

5. ABL Protect ใช้ D608 ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบแรงไฟ ABL  ถ้า ABL เป็นไฟลบมากเกิน เครื่องก็จะ Protect  ซึ่งไฟลบจะมากเกินไป โดยส่วนใหญ่ก็มาจาก R ในวงจร ABL ขาด


โหลดวงจร SHARP Sharp 21F-A30 แท่น GA4 มี IXB225WJ แทน TDA9381 

ดาวน์โหลด   [ มีไฟล์แนบ book1552965289.pdf ] [ ขนาดไฟล์ 9.78 MByte ]
Protect ไฟ 9V. ใช้ D1091 ตรวจสอบระดับแรงดันไฟ 9V. 

Protect ไฟ 33V.  ใช้ D203 ตรวจสอบระดับแรงดันไฟ 33V.
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

X-Ray Protect ไฟจุดใส้หลอดเกิน ใช้ Q603 ควบคุมการทำงาน

Protect ไฟ 185V. ใช้ D605 เป็นตัวตรวจสอบแรงดันไฟ 185 Volt

ABL Protect ใช้ D608 ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบแรงไฟ ABL
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น