ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 19 มีนาคม 2562 เวลา 03:44:43      ถูกเปิดอ่านแล้ว 52 ครั้ง  52 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      Raspberry Pi      Raspberry Pi
ชื่อเรื่อง :

UVC grabber card (UVC capture card) work for Raspberry pi


เก็บข้อมูลไว้ก่อนนะค่าบ

UVC grabber card (UVC capture card) work for Raspberry pi

step1. RPi can useluvcview, vlc, mplayer to open the WebCam

step2. installluvcview,and on the command line.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install luvcview

to make sure your USB device ,

put the command on the command line
lsusb                    //find out the usb device
ls /dev/video*     //find out how many device. 

step3. open UVC Video, and put the command on the command line

luvcview -d /dev/video0 -f MPJG    
luvcview -d /dev/video0 -f YUV      


H.264 UVC SDK /DRIVER

ดาวน์โหลด   [ มีไฟล์แนบ book1552941883.rar ] [ ขนาดไฟล์ 229.76 KByte ]http://easycap.blogspot.com/2013/03/raspberry-pi-and-easycap-devices.html?m=1จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น