ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 13 มีนาคม 2562 เวลา 13:19:22      ถูกเปิดอ่านแล้ว 47 ครั้ง  47 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      งานซ่อมอุปกรณ์      ซ่อมโทรทัศน์      PANASONIC
ชื่อเรื่อง :

สรุปอาการเสียโทรทัศน์สี Panasonic GP3/ GP31 โดยครูบ้านสี่ทิศ


สรุปอาการเสียโทรทัศน์สี Panasonic  GP3/ GP31   โดยครูบ้านสี่ทิศ

   

รุ่น

อาการเสีย

ตัวเสีย

ข้อควรระวัง

TC-29PS60B

- เปิดเครื่องแล้วเกิดจอด่างทั้งจอแล้วตัด

- R514,R515,D513,D515

ไม่ควรเปิดนาน

TC-21FG10B

- เปิดเครื่องไม่ทำงาน LED ติดสีเขียว

- RM1104

- ตรวจเช็ค +5V ที่ตัวรับรีโมท

TC-21FJ10B

- เปิดเครื่องเห็นจอสีม่วง มีเส้นสบัดกลับ

สักพักเครื่องตัด LED ติดสีแดงกระพริบ

   

- IC601

- เช็คไฟสกรีนพบว่าสูงมาก

TC-21FJ10B

- ไม่มีภาพ จอมืด

- Q870

เช็ค IC851 +8V , +5V  ไม่จ่าย

TC-21PS50B

- ภาพเป็นแบลง์กิ้ง

- R374, IC351

- เช็คไฟ+175V จากขา 1 FBT.

ถ้าพบ R374 ขาดเปลี่ยนIC351

TC-21PS50B

- ภาพมืด

- R557

เช็คไฟ +140V ปกติ  มีเสียง

จอมืด แต่ไส้หลอดติด

TC-21PS50B

- ไม่มีเสียง

- IC2101

เช็ค A.out ขา 48 (IC601) มี

เช็คขา 60 (IC601) มี

TC-21PS50B

- เปิดเครื่องได้ปกติ แต่ไม่มีภาพ  เสียง

- R1105

-  เช็ค SDA /SCL IC1103,

IC601, IC2101, TUNER

TC-21PM70

- เปิดเครื่องนิ่ง ๆ   ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

- C826

-  เช็ค +300 V ปกติ

TC-25FJ20B

ภาพเว้า

- Q701, R713

เช็ค  PIN  AMP  Q701

TC-25FJ20B

- ไม่มีเสียง

- IC2101

- ทดลองใช้หูแนบฟังว่าเปิดเครื่องขึ้นมาลองเร่งเสียงดูว่าได้

ยินเสียงหรือไม่  หรือให้ทดลอง

เข้า SERVICE  MODE  จะพบ

MSP  -------- (FAIL)

TC-25FJ20B

ไม่มีสี

- IC5550

 

TC-25FJ20B

- รับสัญญาณภาพกระพริบ

- R5570

 

TC-21PS50B

มีภาพมีเสียง เร่ง Contrast ไม่ได้

- R557  ขาด

- เช็ค RGB output =1.2V

วัด ไฟขา 47 IC601=2.5V

TC-29PS60B

เปิดเครื่องทำงาน 1-2 วินาที แล้วตัด

- R556 ขาด

เช็ค Q581,Q580,Q852,Q850

TC-21FJ50B

เปิดเครื่องไม่ทำงาน มีเสียงผิดปกติ

- IC880

เช็คไฟเข้า – ออก  IC880

TC-21PS50B

ภาพเป็นแถบสีดำทาง HOR

- C605 , C606

เช็คไฟที่ขา 10 ,11  IC601

ขา 10 = 4.9 V 

ขา 11 = 3.3 V)

TC-21FX20B

เปิดเครื่องไม่ทำงาน LED  ติดแดง  เขียว  ส้ม  สลับไปมา

- IC601

- เช็คเงื่อนไขของ IC601 มีครบ

 

จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น