ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:44:53      ถูกเปิดอ่านแล้ว 75 ครั้ง  75 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      NodeMCU      NodeMCU
ชื่อเรื่อง :

ทำ Node32 Lite/ESP32 Dashboard ไม่ต้องง้อ M5Stackเก็บสะสมบทความดีๆ ศึกษาวิชาความรู้ไว้สิ

ทำ Node32 Lite/ESP32 Dashboard ไม่ต้องง้อ M5Stack แนะนำการประยุกต์ใช้งาน web server เพื่อแสดงผลค่าจาก Sensor โดยไม่ต้องต่อ module แสดงผลเพิ่ม สาธิตการนำค่าของระบบแบบง่ายๆ ไม่กี่ค่า ขึ้นมาแสดงผล โดยยังไม่ต้องต่อกับ sensor ภายนอก

ที่มาจาก
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น