ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:34:36      ถูกเปิดอ่านแล้ว 161 ครั้ง  161 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      อินเตอร์เน็ต      เอ็กซ์โพลเลอร์
ชื่อเรื่อง :

วัดระยะทางเส้นตรงระหว่างจุดบนแผนที่ Google MAPต้องใช้แผนที่ เป็นเครื่องมือหาพิกัดตำแหน่งสถานที่ต่างๆ คำนวณหาระยะทางเส้นตรงในแผนที่ เพื่อใช้กำหนดแนวเส้นทาง ป้องกันสิ่งกีดขวางของระยะทางในพิกัดจริงๆ เราเคยทำแผนที่หาระยะไว้แร้ว

โปรแกรมคำนวณหาระยะทางตรง บนแผนที่ Google MAP

แต่ Google MAP ไม่ให้ใช้งานฟรีๆแร้ว ต้องลงทะเบียนรายบุคคล เก็บเงินค่าบริการ เราจึงต้องค้นหาวิธีใช้งานแผนที่วิธีอื่น ที่ใช้หาระยะทางเส้นตรง ใช้งานฟรีๆ ใช้งานบนมือถือ สมาร์ทโฟน ได้ง่ายๆ สะดวกๆ


วัดระยะทางระหว่างจุดบนแผนที่ Google MAP คุณสามารถคำนวณระยะทางระหว่างจุด 2 จุดขึ้นไปบนแผนที่ เช่น คุณสามารถวัดระยะทางเป็นแนวเส้นตรงระหว่างเมือง 2 เมืองได้

ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มจุดแรก

1. เปิดแอป Google Maps Google Maps   ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
2. แตะที่ใดก็ได้บนแผนที่ค้างไว้ คุณจะเห็นหมุดสีแดงปรากฏขึ้น
3. ที่ด้านล่าง แตะ "ชื่อสถานที่"
4. บนหน้าของสถานที่ ให้เลื่อนลงแล้วเลือก "วัดระยะทาง"


ขั้นตอนที่ 2 : เพิ่มจุดถัดไป

1. เลื่อนแผนที่จนวงกลมสีดำหรือเส้นกากบาทอยู่ในจุดถัดไปที่คุณต้องการเพิ่ม
2. ที่ด้านขวาล่าง แตะเพิ่ม เพิ่ม
3. เพิ่มจุดจนกว่าจะครบตามต้องการ


ขั้นตอนที่ 3 : ดูระยะทาง

1. ที่ด้านล่าง คุณจะเห็นระยะทางรวมเป็นหน่วยไมล์ หรือกิโลเมตร (กม.)
2. ไม่บังคับ: หากต้องการนำจุดสุดท้ายที่เพิ่มออก ให้แตะเลิกทำ เลิกทำ 
3. หากต้องการล้างจุดทั้งหมด ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น  ล้างที่มุมขวาบน
4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะลูกศรกลับที่ด้านซ้ายบน

ขั้นตอนที่ 1 : เพิ่มจุดแรก

1.1. เปิดแอป Google Maps Google Maps   ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

วิธีทำแผนที่ ให้แสดงภาพภูมิทัศน์ 
1.2. แตะที่ใดก็ได้บนแผนที่ค้างไว้ คุณจะเห็นหมุดสีแดงปรากฏขึ้น
1.3. ที่ด้านล่าง แตะ "ข้อมูลเพิ่มเติม"
1.4. บนหน้าของ "ข้อมูล" ให้เลื่อนลงแล้วเลือก "วัดระยะทาง

ขั้นตอนที่ 2 : เพิ่มจุดถัดไป

2.1. เลื่อนแผนที่จนวงกลมสีดำ ไปอยู่ในจุดถัดไปที่คุณต้องการเพิ่ม

2.2. ที่ด้านขวาล่าง แตะเพิ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มจุดหมายอีกครั้ง
2.3. เพิ่มจุดจนกว่าจะครบตามต้องการ
ขั้นตอนที่ 3 : ดูระยะทาง

3.1. ที่ด้านล่าง จะเห็นระยะทางรวมเป็นหน่วยไมล์ หรือกิโลเมตร(กม.)
3.2. หากต้องการนำจุดสุดท้ายที่เพิ่มออก ให้แตะเลิกทำ เลิกทำ 
3.3. หากต้องการล้างจุดทั้งหมด ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น  "ล้าง" ที่มุมขวาบน
3.4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะลูกศรกลับ <- ที่ด้านซ้ายบน
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น