ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:17:47      ถูกเปิดอ่านแล้ว 72 ครั้ง  72 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      การปฏิบัติงาน      งานบริการ      งานบริการ
ชื่อเรื่อง :

ติดตั้ง UHF Link เครื่องส่งสัญญาณ จ.หนองคายเดินทางติดตั้ง UHF Link เครื่องส่งสัญญาณ จ.หนองคาย

บทความตอนที่แล้ว
เตรียมงานทดสอบ สำหรับงานติดตั้ง UHF Link STL TFT

ติดตั้งเครื่องรับ STL Receiver ที่สถานีวิทยุฯ จ.หนองคาย
มีแผงสายอากาศรับสัญญาณ ของเดิมติดไว้บนเสาสูง 38 เมตร อยุ่แล้ว
แผงสายอากาศด้านรับสัญญาณ UHF Link 307.80 MHz.
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ ไว้ทั้ง 2 แบบ คือ ดิจิตอล และ อะนาล็อก เพื่อตรวจสอบสัญญาณ ใช้รับสัญญาณ UHF LINK 307.80MHz. สำหรับอ่านค่าระดับ dBuV. เปรียบเทียบกัน
ติดตั้งแผงสายอากาศฝั่งเครื่องส่งสัญญาณ
ต้องให้อธิบายมั้ยว่าทำยังไง?


มีช่องส่งสัญญาณ อยุ่ระหว่างอาคารตึก สายนำสัญญาณก็ยาวเพียง 90 เมตร
ทดสอบสายอากาศภาคส่งสัญญาณ
ใช้สายสั้น ขั้วหัวต่อ N-Type ไม่ดี ไม่แน่น เกิด Rev = 1.0 W.

ลองคำนวณหา VSWR (ยังไม่ได้ต่อสายนำสัญญาณจริง)
Forward Power PF = 18 วัตต์
Reflect Power PR = 1 วัตต์

VSWR =  [1+Sqr(1÷18)]÷[1-Sqr(1÷18)] = 1.62
ค่า Reflect Powerไม่เกิน 1 ใน 10 ของ Forward Power
และ VSWR ไม่เกิน 1.7 มาตรฐานญี่ปุ่น
และ ไม่เกิน 2.0 มาตรฐานอเมริกา
ถือว่าเป็นการส่งกำลังวัตต์ "ที่ใช้งานได้"

หาทิศทางสายอากาศรับและส่งสัญญาณ
สถานีวิทยุฝั่งรับสัญญาณเสียง มีระยะทาง 14 กิโลเมตร

แนะนำไปแล้วนะ
วัดระยะทางเส้นตรงระหว่างจุดบนแผนที่ Google MAP 

สถานีวิทยุ จ.หนองคาย เป็นพิกัดที่รับสัญญาณเสียง STL UHF Link
อาคารที่จอดรถ ห้างอัศวรรณ บิ๊กเจียง หนองคาย เป็นที่ตั้งเสาอากาศส่งสัญญาณ ระยะทางไกล 14 กม.
ห้องส่งวิทยุเดิม เคยออกอากาศที่อาคาร OTOP สามารถส่งสัญญาณไปสถานีวิทยุ โดยไม่มีอะไรมาบดบังคลื่นสัญญาณ แต่ห้องส่งใหม่ที่ห้างอัศวรรณ บิ๊กเจียง หนองคาย มีอาคารจอดรถชั้น 4 อยู่สูงที่สุดที่สามารถส่งสัญญาณได้ แต่มีอาคารศาลากลางจังหวัดบดบังสัญญาณ ระหว่างสถานีวิทยุและห่องส่งใหม่ ทำให้รับสัญญาณได้น้อย


ก่อนที่จะไปติดตั้งจริง ก็มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปหาตำแหน่งที่ติดตั้งสายอากาศและทดสอบสัญญาณก่อนการติดตั้งจริง เขาไม่ทราบหรือไงว่ามีอาคารศาลากลางจังหวัดบดบังสัญญาณ UHF Link อยู่ ซึ่ง พนง.ในพื้นที่แจ้งว่าบริเวณนั้นรับส่งคลื่นสัญญาณไม่ค่อยได้ คณะทำงาน(คนละชุด)ที่เดินทางไปติดตั้งอุปกรณ์ ก็ต้องแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป
บอกแร้วว่าเรื่องมันยาววว..
เราคี่เกียดอธิบาย เด๋วมีอารมณ์อีก.. เอิกๆ

การเชื่อมต่อสายนำสัญญาณ 2 เส้น ให้ยาว 92 เมตร
ใช้เป็นสายนำสัญญาณด้านส่งกำลังคลื่น 307.8MHz.

เรามีสายนำสัญญาณเก่าๆ 2 เส้น เส้นหนึ่งยาว 47 เมตร และอีกเส้นยาว 45 เมตร จะนำมาใส่หัวต่อเชื่อมต่อกันให้ยาว 92 เมตร เพื่อเชื่อมต่อสายนำสัญญาณที่ห้องส่งวิทยุ จากอาคารห้างอัศวรรณ ชั้น 2 มาที่อาคารจอดรถ ขึ้นไปชั้น 4  เพื่อติดตั้งแผงสายอากาศสำหรับส่งคลื่นสัญญาณ UHF Link 307.80MHz.

เพื่อพิสูจน์ว่าการเชื่อมต่อสายนำสัญญาณ 2 เส้น ระยะทางไกล 92 เมตร จะสามารถใช้ส่งสัญญาณ ได้หรือไม่ เรามาพิสูจน์กันนะลากสายนำสัญญาณจากอาคารจอดรถไปห้องส่งวิทยุฯ ใช้สายนำสัญญาณ เส้นที่ 2 ไปเชื่อมต่อสายเส้นแรก
วางสายนำสัญญาณมาถึงหลังคา
ปลายสายนำสัญญาณ 2 เส้น มาเชื่อมต่อกันบนหลังคา
ดูเหมือนง่ายเน๊าะ เจ้านายยย
วางสายนำสัญญาณเข้าห้องไฟฟ้า อาคารอัศวรรณ บิ๊กเจียง หนองคาย


มืดแร้วนะ ขอขอบคุณทีมงานสถานีโทรทัศน์ อสมท จ.อุดรธานี ก็มาร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง


เดินสายสัญญาณเสียงเข้าห้องส่งวิทยุ


ทดสอบกำลังส่ง ของเครื่องส่งสัญญาณ โดยใช้สายนำสัญญาณ เชื่อมต่อกัน 2 เส้น ให้ยาว 92 เมตร ตรวจสอบกำลังส่ง Forward และ Reflec ต้องอยู่ในมาตรฐาน

ลองคำนวณหา VSWR (ต่อสายนำสัญญาณยาว 92 เมตร จริงๆ)
Forward Power PF = 18 วัตต์
Reflect Power PR = 0.5 วัตต์

VSWR =  [1+Sqr(0.5÷18)]÷[1-Sqr(0.5÷18)] = 1.40
ค่า Reflect Power ไม่เกิน 1 ใน 10 ของ Forward Power
และ VSWR ไม่เกิน 1.7 มาตรฐานญี่ปุ่น, ไม่เกิน 2.0 มาตรฐานอเมริกา
ถือว่าเป็นการส่งกำลังวัตต์ "ใช้งานได้"

ทดลองเพิ่มกำลังวัตต์สูงสุด 20 วัตต์ คำนวณหา VSWR
Forward Power PF = 20 วัตต์
Reflect Power PR = 0.5 วัตต์

VSWR =  [1+Sqr(0.5÷20)]÷[1-Sqr(0.5÷20)] = 1.38
ค่า Reflect Powerไม่เกิน 1 ใน 10 ของ Forward Power
และ VSWR ไม่เกิน 1.7 มาตรฐานญี่ปุ่น, ไม่เกิน 2.0 มาตรฐานอเมริกา
ถือว่าเป็นการส่งกำลังวัตต์ "ที่ใช้งานได้"

ทดสอบสัญญาณเสียงจาก Optimod เข้าเครื่องส่ง TSL UHF Link 307.80MHz.จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น