ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23:12:58      ถูกเปิดอ่านแล้ว 139 ครั้ง  139 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      ออกแบบเว็บไซต์      ออกแบบเว็บไซต์      ออกแบบเว็บไซต์
ชื่อเรื่อง :

ทำปุ่มสำหรับกดแชร์ Facebook ไว้บนเว็บไซต์ของเราทำปุ่มแชร์ Facebook ไว้บนเว็บไซต์ของเรา เป็นปุ่มแชร์ทำให้ผู้คนสามารถเพิ่มข้อความที่ตนกำหนดเองลงในลิงก์ก่อนที่จะแชร์บนไทม์ไลน์ของตน สามารถกดปุ่มแชร์ในกลุ่ม หรือแชร์ให้เพื่อนของตนได้ ผ่านทางข้อความบน Facebook ได้อัตโนมัติ ทำง่ายๆ ได้ทันที

จากบทความ แก้ปัญหาเว็บไซต์ของเรา แชร์เนื้อหาใน Facebook แล้วข้อมูลไม่แสดงขึ้นมา รูปภาพไม่แสดงในแชร์บนเฟซบุ๊ก เราต้องไปแก้ไขเนื้อหาที่ต้องการแสดงบน Facebook ก่อน โดยทำตามลิ้งค์นี้..
ตัวอย่างโค้ดแบบเต็ม

     คัดลอกแล้ววางตัวอย่างโค้ดลงในเว็บไซต์ของคุณ ปรับค่า data-href ไปที่ URL เว็บไซต์ของคุณ ต่อจากนั้น ใช้แท็ก <meta property=og:*** ในการปรับตัวอย่างลิงก์ของคุณ og:url และ data-href ควรใช้ URL เดียวกัน
<html>
<head>
 <title>Your Website Title</title>
  <!-- You can use Open Graph tags to customize link previews.
  Learn more: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters -->
 <meta property="og:url"      content="https://www.your-domain.com/your-page.html" />
 <meta property="og:type"     content="website" />
 <meta property="og:title"     content="Your Website Title" />
 <meta property="og:description"  content="Your description" />
 <meta property="og:image"     content="https://www.your-domain.com/path/image.jpg" />
</head>
<body>

 <!-- Load Facebook SDK for JavaScript -->
 <div id="fb-root"></div>
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0";
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
 }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

 <!-- Your share button code -->
 <div class="fb-share-button" 
  data-href="https://dtv.mcot.net/data/up_show.php?id=1234" 
  data-layout="button_count"
  data-size="large" >
</div> </body> </html>

เมื่อคลิก Share บน PC จะเข้าสู่หน้าต่าง Facebook Share

เมื่อคลิก Share บนมือถือ จะเข้าสู่หน้าต่าง App. Facebook Share
ผลที่ได้จากการแชร์ Facebook Share
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น