ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:03:17      ถูกเปิดอ่านแล้ว 88 ครั้ง  88 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      งานประดิษฐ์ DIY      งานประดิษฐ์ DIY      งานประดิษฐ์ DIY
ชื่อเรื่อง :

ลักษณะวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการติดตั้งกล้องวงจรปิด


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่

ลักษณะขั้นตอนการติดตั้งกล้องวงจรปิด ฝึกฝนเรียนรู้ไว้ การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ขั้นตอนการใช้งาน ขั้นตอนการติดตั้ง เป็นงานเชิงช่าง สร้างอาชีพเราได้

ความรู้แหล่งที่มา EASY CCTV
คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่


คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น