ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 23:05:01      ถูกเปิดอ่านแล้ว 406 ครั้ง  406 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      งานซ่อมอุปกรณ์      ซ่อมโทรทัศน์      ซ่อมโทรทัศน์
ชื่อเรื่อง :

จอทีวี TLC เข้า Service menu แก้ไขภาพกลับหัวจอทีวี TLC เข้า Service menu แก้ไขภาพกลับหัว

วิธีเข้าโหมด ตัวเครื่อง TLC เมนูไทย

> กดเมนู(บนรีโมท)
> เลือก "การตั้งค่าระบบ"
> เลือก "ภาพ/รูปถ่าย"
> เลื่อนลงมาที่ "คอนทราสต์"
> แล้วกดรหัส(ตัวเลขบนรีโมท) ภายใน 5 วินาที

> กดรหัส ตัวเลข 1950 > เข้าสู่ Main\Design

หรือ..
> กดรหัส ตัวเลข 9735 > เข้าสู่ Main\Factory หรือ Factory menu

หรือ..
> กดรหัส ตัวเลข 9705 > เข้าสู่ Product info


ข้อมูลระบบ Service Menu ของ ทีวี TLC

TCL 42E5300 MS82S-AP SERVICE MODEAND SOFTWARE UPDATE

TCL 40-LPL32S-PWH1XG POWER AND INVERTER CIRCUIT

TCL L32M61S3 – Service Mode and Adjustments

ทีวี TLC บางรุ่น ก็เข้า Service Mode ที่ Source
> select "source" on your remote
> enter 7343 it will bring up a factory menu.
> Go down to 'Other setting' 
> setting 'scaler output' 
> should be set to "Normal".
> This setting flips the display.

>กดเมนู(บนรีโมท) > เลือก "การตั้งค่าระบบ"
> เลือก "ภาพ/รูปถ่าย > กด OK
> เลื่อนลงมาที่ "คอนทราสต์"
> ที่หัวข้อ "คอนทราสต์" 
> ให้กดรหัสตัวเลข บนรีโมท เพื่อเข้าสู่ Service Mode

หรือ..
> กดรหัส ตัวเลข 1950 > เข้าสู่ Main\Design
> เป็นเมนูรวม Main Service Mode ทั้งหมด 

> กดรหัส ตัวเลข 9735 > เข้าสู่ Main\Factory หรือ Factory menu

รายละเอียดเมนู เมื่อเข้า Factory menu
รายละเอียดเมนู เมื่อเข้า Shop Setting
รายละเอียดเมนู เมื่อเข้า Other Setting
รายละเอียดเมนู เมื่อเข้า Service menu
รายละเอียดเมนู เมื่อเข้า Param Setting
รายละเอียดเมนู เมื่อเข้า Hotel menu
Main Menu สำหรับทีวี TLC รุ่นอื่นก็มีคล้ายๆกัน

TCL TVจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น