ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 20 ธันวาคม 2561 เวลา 22:08:55      ถูกเปิดอ่านแล้ว 101 ครั้ง  101 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      การปฏิบัติงาน      งานบริการ      งานบริการ
ชื่อเรื่อง :

เดินทางไปติดตั้งระบบวิทยุออนไลน์ฟังเพลิน ขอนแก่นปฏิบัติงานเดินทางไปติดตั้งระบบวิทยุออนไลน์ฟังเพลิน ให้แก่สถานีวิทยุกลุ่มช่อสะอาด ในเขตบริการ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.ขอนแก่น


ติดตั้งอุปกรณ์ระบบวิทยุฟังเพลินออนไลน์ 

สถานีวิทยุชมชน หนองกุงศรีเรดิโอ จ.กาฬสินธุ์
https://apps4.mcot.net/stream160.aac

สถานีวิทยุชมชน แสงทองเรดิโอ จ.กาฬสินธุ์
https://apps4.mcot.net/stream161.aac

สถานีวิทยุชมชน สงวนวงษ์เรดิโอ จ.กาฬสินธุ์
https://apps4.mcot.net/stream159.aac

สถานีวิทยุชมชน คนเมืองชนบท จ.ขอนแก่น
https://apps4.mcot.net/stream141.aac

สถานีวิทยุชมชน บ้านเฮาเรดิโอ จ.ขอนแก่น
https://apps4.mcot.net/stream787.aac

หรือรับฟังได้จากการติดตั้งแอ๊ป "ฟังเพลิน"
ติดตั้งแอ๊ป ฟังเพลิน ฟังวิทยุออนไลน์ทั่วประเทศ
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น