ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14:10:34      ถูกเปิดอ่านแล้ว 719 ครั้ง  719 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      Control System      NodeMCU      NodeMCU
ชื่อเรื่อง :

การเขียนโค้ด ESP.restart() รีสตาร์ท ESP8266 ด้วยซอฟต์แวร์       ในบทความนี้ เราจะมาแนะนำวิธีดำเนินการรีสตาร์ทด้วยซอฟต์แวร์ บน ESP8266 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงฟังก์ชันการทำงาน เราจะสร้างโปรแกรมง่ายๆที่ใช้การนับถอยหลังในแต่ละวินาที และรีสตาร์ท ESP8266 เมื่อถึงศูนย์

ที่มาจาก...
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ ตามโค้ดนี้..


int cnt=10;
 
void setup() {
  Serial.begin(115200);
}
 
void loop() {
 
  Serial.println(cnt);
 
  if(cnt==0){
    Serial.println("Reset..");
    ESP.restart();
  }
 
  cnt--;
  delay(1000);
}


WiFi.forceSleepBegin();
wdt_reset();
ESP.restart();
while(1)
wdt_reset();
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น