ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 27 ตุลาคม 2561 เวลา 14:06:22      ถูกเปิดอ่านแล้ว 141 ครั้ง  141 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      การปฏิบัติงาน      งานตรวจซ่อม      สถานีวิทยุฯ
ชื่อเรื่อง :

เดินทางไปตรวจซ่อม UHF Link สน.วิทยุ จ.กาฬสินธ์ุ์เดินทางไปตรวจซ่อมเครื่องส่งสัญญาณเสียง UHF Link สน.วิทยุ จ.กาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานก็บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
เดินทางเข้าไปดูสภาวะการทำงานของอุปกรณ์เครื่องส่งวิทยุ อสมท จ.กาฬสินธุ์ ก่อนนะจัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น