ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 19 กันยายน 2561 เวลา 20:49:40      ถูกเปิดอ่านแล้ว 102 ครั้ง  102 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      กิจกรรม      กิจกรรมภาพข่าว      กิจกรรมภาพข่าว
ชื่อเรื่อง :

4 หน่วยงาน พร้อม อสมท จัดตั้งชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์นายเขมทัตต์ พลเดช กก.ผอ.ใหญ่ บมจ.อสมท เข้าร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือจัดตั้ง “ชมรมผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล” ซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างอสมท, ททบ.5, ไทยพีบีเอส และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและความร่วมมือด้านเทคนิคในการพัฒนาโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2561 ณ อาคารเบญจรังสฤษฏ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ที่มาจาก PR MCOT

เป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเทคนิคและพัฒนาคุณภาพการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกำหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิตอลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวางแผนงานไว้ 3 ระยะ ได้แก่

- ระยะสั้น ผู้ให้บริการโครงข่ายจะร่วมกันพิจารณาและหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เช่น การบริหารต้นทุนร่วมกัน การกำหนดมาตรฐานของราคาค่าบริการ การกำกับดูแลกันเองการเจรจาและให้คำปรึกษากับผู้เช่าใช้บริการโครงข่าย

- ระยะกลาง เป็นแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน 3 ฝ่ายทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย กสทช. และรัฐบาล เพื่อการแก้ปัญหาผลกระทบของทรัพย์สินรัฐที่รับภาระแทน กสทช. 

- ระยะยาว เป็นการเสนอแนวทางการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโครงข่ายจากสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในปัจจุบันต่อรัฐบาล หรือ กสทช. กระทรวงกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการจัดตั้งชมรมดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมาแข่งขันกับผู้ให้บริการช่องรายการ แต่ดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการให้บริการโครงข่าย และให้เกืดความผิดพลาดในการออกอากาศน้อยที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการช่องรายการ ผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 4 หน่วยงาน และประชาชนที่รับบริการ จากข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีคุณภาพ


จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น