ชื่อผู้แจ้ง : ชื่อผู้แจ้งข่าว admin     สถานีฯ admin      เวลาที่แจ้งข่าว แจ้งวันที่ : 16 กันยายน 2561 เวลา 17:38:10      ถูกเปิดอ่านแล้ว 113 ครั้ง  113 / 0 ครั้ง   ลดขนาดตัวอักษร ลดขนาดตัวอักษร 
ประเภท : [ บทความ ]      คอมพิวเตอร์      Network      Network
ชื่อเรื่อง :

Config mikrotik ให้ปลอดภัยจาก sys!จะเซตยังไงให้มันปลอดภัยจากเจ้า sys! นี่อีก 

ถ้าเป็นรุ่นเล็กๆตั้งแต่ hAP-mini ถึง RB3011UiAS-RM ใช้ default config ก็ปลอดภัยระดับนึงครับ 

แต่ถ้าเป็น RB1100AHx2 ขึ้นไป ควร config ให้รัดกุม

ที่มาจาก..

หน้าเว็บบทความรู้ Mikrotik
https://youtu.be/XIS1SpOrXlI
จัดทำโดย คณะเจ้าหน้าที่บริษัท อสมท จำกัด ( มหาชน ) ผู้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีดิจิตอล ณ ประเทศญี่ปุ่น